Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
STRONA GŁÓWNA
Klauzula RODO
CZAS PRACY OŚRODKA
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Sekcja Dodatków Mieszkaniowych
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (500+)
ŚWIADCZENIE DOBRY START (300+)
DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Wolontariat
ZESPÓŁ do SPRAW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
   - Asystent rodziny
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
DOM DZIENNEGO POBYTU
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

"CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ"-
PROJEKT
   - Informacje o projekcie
   - Nowa rekrutacja
   - Archiwum ogłoszeń
   - Otwarty konkurs ofert
NOWY MODEL POMOCY -
SKUTECZNA PRACA SOCJALNA
BLIŻEJ RODZINY
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Plany postępowań o udzielenie          zamówień
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
FACEBOOK FACEBOOK
- TEKSTOWA WERSJA STRONY -
- DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH -

monitoring pozycji

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE -


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - ROK 2017Świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania dla uprawnionych mieszkańców miasta Chełm.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)

SIWZ (pobierz)

Załączniki do SIWZ nr 1-3 i nr 5-13 (pobierz)

załącznik nr 4 do SIWZ-JEDZ (pobierz)

Informacja z otwarcia ofert (pobierz)

Ogłoszenie o wyborze (pobierz)UWAGA:
Uprzejmie informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/growth/espd Komisja Europejska
udostępniła narzędzie umożliwiające zamawiającym i wykonawcom utworzenie, wypełnienie
i ponowne wykorzystanie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (JEDZ/ESPD) w wersji elektronicznej (eESPD).
W celu wypełnienia JEDZ należy:
1. ze strony internetowej www.mopr.chelm.pl pobrać plik zalacznik_nr_4_do_SIWZ-JEDZ.zip i ROZPAKOWAĆ go.
2. uruchomić stronę http://ec.europa.eu/growth/espd
3. po uruchomieniu strony i wyborze języka polskiego, należy wybrać opcję „Jestem wykonawcą”.
4. następnie należy wybrać opcję „zaimportować ESPD”, wczytać rozpakowany plik
zalacznik_nr_4_do_SIWZ-JEDZ.xml, wybrać kraj „Polska” i postępować dalej zgodnie z instrukcjami
(podpowiedziami) w narzędziu.


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - ROK 2016Chełm: Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów, dzieci, osób korzystających ze świadczeń Domu Dziennego Pobytu w Miejskim Oœrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie, mieszkańców Mieszkań Wieloprofilowych Chronionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie i osób, które własnym staraniem nie mogą ich sobie zapewnić.

ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)

SIWZ (pobierz)

Załączniki do SIWZ (pobierz)

Pytania i odpowiedzi do SIWZ (pobierz)

Informacja z otwarcia ofert (pobierz)

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych (pobierz)

Ogłoszenie o wyborze (pobierz)ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - ROK 2015Chełm: Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów, dzieci, osób korzystających ze świadczeń Domu Dziennego Pobytu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie, mieszkańców Mieszkań Wieloprofilowych Chronionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie i osób, które własnym staraniem nie mogą ich sobie zapewnić.

ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)

SIWZ (pobierz)

zał. nr 1 do SIWZ zad. 1 - 11 (pobierz)

zał. nr 2 do SIWZ zad. 1 - 11 (pobierz)

zał. nr 3 do SIWZ zad. 1 - 11 (pobierz)

zał. nr 4 do SIWZ zad. 1 - 11 (pobierz)

zał. nr 5 do SIWZ zad. 1 - 11 (pobierz)

zał. nr 6 do SIWZ zad. 1 - 11 (pobierz)

Ogłoszenie o wyborze (pobierz)

Świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania dla uprawnionych mieszkańców miasta Chełm

ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)

SIWZ (pobierz)

zał. nr 1 do SIWZ zad. I i II (pobierz)

zał. nr 2 do SIWZ zad. I (pobierz)

zał. nr 3 do SIWZ zad. I i II (pobierz)

zał. nr 4 do SIWZ zad. I i II (pobierz)

zał. nr 5 do SIWZ zad. I i II (pobierz)

zał. nr 6 do SIWZ zad. I i II (pobierz)

zał. nr 7 do SIWZ zad. I i II (pobierz)

zał. nr 8 do SIWZ zad. I i II (pobierz)

zał. nr 9 do SIWZ zad. I (pobierz)

zał. nr 9 do SIWZ zad. II (pobierz)

zał. nr 10 do SIWZ zad. I i II (pobierz)

zmiana treści SIWZ

Ogłoszenie o wyborze (pobierz)Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie w związku z realizacją projektu pn. "By pomóc rodzinie" realizowanego w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu PL14 "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć" współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego.

zapytanie ofertowe - moderator (pobierz)

zapytanie ofertowe - pedagog (pobierz)

zapytanie ofertowe - psycholog (pobierz)

ogłoszenie o wyborze - moderator (pobierz)

ogłoszenie o wyborze - pedagog (pobierz)

ogłoszenie o wyborze - psycholog (pobierz)ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - ROK 2014


Aktywna integracja polegająca na przeprowadzeniu kursów zawodowych w ramach realizacji projektu "Razem wśród ludzi" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej


Ogłoszenie o wyniku postępowania (pobierz)

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)

Informacje niezbędne do przeprowadzenia procedury zamówienia
wraz z załącznikami (pobierz)


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie w związku z realizacją projektu pn. "By pomóc rodzinie" realizowanego w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu PL14 "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć" współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego.

zapytanie ofertowe - moderator (pobierz)

zapytanie ofertowe - pedagog (pobierz)

zapytanie ofertowe - psycholog (pobierz)

Chełm: Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów, dzieci, osób korzystających ze świadczeń Domu Dziennego Pobytu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie, mieszkańców Mieszkań Wieloprofilowych Chronionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie i osób, które własnym staraniem nie mogą ich sobie zapewnić.


Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)

SIWZ i załączniki (pobierz)

Ogłoszenie o wyborze (pobierz)
Świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania


Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)

SIWZ (pobierz)

Załączniki do SIWZ (pobierz)

Ogłoszenie o wyborze (pobierz)Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie w związku z realizacją projektu pn. "By pomóc rodzinie" realizowanego w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu PL14 "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć" współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego.

II zapytanie ofertowe - moderator (pobierz)

II zapytanie ofertowe - pedagog (pobierz)

II zapytanie ofertowe - psycholog (pobierz)

ogłoszenie o wyborze - moderator (pobierz)

ogłoszenie o wyborze - pedagog (pobierz)

ogłoszenie o wyborze - psycholog (pobierz)Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie w związku z realizacją projektu pn. "By pomóc rodzinie" realizowanego w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu PL14 "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć" współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego.

zapytanie ofertowe - moderator (pobierz)

zapytanie ofertowe - pedagog (pobierz)

zapytanie ofertowe - psycholog (pobierz)

Chełm: Aktywna integracja polegająca na przeprowadzeniu kursów zawodowych w ramach realizacji projektu Razem wśród ludzi współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Ogłoszenie o wyborze oferty (pobierz)

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)

SIWZ (pobierz)

Załączniki dla zadania 1 (pobierz)

Załączniki dla zadania 2 (pobierz)

Załączniki dla zadania 3 (pobierz)

Załączniki dla zadania 4 (pobierz)

Załączniki dla zadania 5 (pobierz)

Załączniki dla zadania 6 (pobierz)

Załączniki dla zadania 7 (pobierz)

Załączniki dla zadania 8 (pobierz)

Załączniki dla zadania 9 (pobierz)

Załączniki dla zadania 10 (pobierz)

Załączniki dla zadania 11 (pobierz)

Załączniki dla zadania 12 (pobierz)

Załączniki dla zadania 13 (pobierz)

Załączniki dla zadania 14 (pobierz)

Załączniki dla zadania 15 (pobierz)

Załączniki dla zadania 16 (pobierz)

Załączniki dla zadania 17 (pobierz)

Załączniki dla zadania 18 (pobierz)

Załączniki dla zadania 19 (pobierz)

Załączniki dla zadania 20 (pobierz)ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - ROK 2013


Chełm: Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów, dzieci, osób korzystających ze świadczeń Domu Dziennego Pobytu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie, mieszkańców Mieszkań Wieloprofilowych Chronionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie i osób, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić oraz dostawę świadczeń rzeczowych w postaci produktów żywnościowych w okresie świątecznym.

Ogłoszenie o wyborze oferty (pobierz)

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)

SIWZ (pobierz)

Załącznik nr 1 dla zadania 1-11 (pobierz)

Załącznik nr 2 dla zadania 1-11 (pobierz)

Załącznik nr 3 dla zadania 1-11 (pobierz)

Załącznik nr 4 dla zadania 1-11 (pobierz)

Załącznik nr 5a dla zadania 1-10 (pobierz)

Załącznik nr 5b dla zadania 11 (pobierz)

Załącznik nr 6 dla zadania 1-11 (pobierz)
Chełm: Aktywna integracja polegająca na przeprowadzeniu kursów zawodowych w ramach realizacji projektu Razem wśród ludzi współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Ogłoszenie o wyborze oferty (pobierz)

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)

SIWZ (pobierz)

Załączniki dla zadania 1 (pobierz)

Załączniki dla zadania 2 (pobierz)

Załączniki dla zadania 3 (pobierz)

Załączniki dla zadania 4 (pobierz)

Załączniki dla zadania 5 (pobierz)

Załączniki dla zadania 6 (pobierz)

Załączniki dla zadania 7 (pobierz)

Załączniki dla zadania 8 (pobierz)

Załączniki dla zadania 9 (pobierz)

Załączniki dla zadania 10 (pobierz)

Załączniki dla zadania 11 (pobierz)

Załączniki dla zadania 12 (pobierz)

Załączniki dla zadania 13 (pobierz)

Załączniki dla zadania 14 (pobierz)

Załączniki dla zadania 15 (pobierz)

Załączniki dla zadania 16 (pobierz)

Załączniki dla zadania 17 (pobierz)

Pytania i odpowiedzi (pobierz)
Chełm: Świadczenie usług w zakresie indywidualnego poradnictwa psychologicznego i indywidualnego doradztwa zawodowego w ramach realizacji projektu Razem wśród ludzi współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Ogłoszenie o wyborze oferty (pobierz)

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)

SIWZ (pobierz)

Załączniki dla zadania 1 (pobierz)

Załączniki dla zadania 2 (pobierz)
Chełm: Aktywna integracja polegająca na realizacji Programu Aktywności Lokalnej Partner w ramach realizacji projektu systemowego Razem wśród ludzi współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Ogłoszenie o wyborze oferty (pobierz)

ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)

SIWZ (pobierz)

Załączniki do SIWZ (pobierz)

Pytania i odpowiedzi (pobierz)
Chełm: Świadczenie usług w zakresie indywidualnego poradnictwa psychoiogicznego i indywidualnego doradztwa zawodowego w ramach realizacji projektu Razem wśród ludzi współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Ogłoszenie o wyborze oferty (pobierz)

ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)

SIWZ (pobierz)

Załączniki dla zadania 1 (pobierz)

Załączniki dla zadania 2 (pobierz)

Pytania i odpowiedzi (pobierz)

Pytania i odpowiedzi (pobierz)
Aktywna integracja polegająca na przeprowadzeniu kursów zawodowych w ramach realizacji projektu Razem wśród ludzi współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

ogłoszenie o wyborze (pobierz)

ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)

SIWZ (pobierz)

Załączniki dla zadania 1 (pobierz)

Załączniki dla zadania 2 (pobierz)

Załączniki dla zadania 3 (pobierz)

Załączniki dla zadania 4 (pobierz)

Załączniki dla zadania 5 (pobierz)

Załączniki dla zadania 6 (pobierz)

Załączniki dla zadania 7 (pobierz)

Załączniki dla zadania 8 (pobierz)

Załączniki dla zadania 9 (pobierz)

Załączniki dla zadania 10 (pobierz)

Załączniki dla zadania 11 (pobierz)

Załączniki dla zadania 12 (pobierz)

Załączniki dla zadania 13 (pobierz)

Załączniki dla zadania 14 (pobierz)

Załączniki dla zadania 15 (pobierz)

Załączniki dla zadania 16 (pobierz)
Chełm: Aktywna integracja polegająca na reintegracji zawodowej i społecznej w Klubie Integracji Społecznej w ramach realizacji projektu systemowego Razem wśród ludzi współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)

SIWZ (pobierz)

Załącznik nr 1 do SIWZ (pobierz)

Załącznik nr 2 do SIWZ (pobierz)

Załącznik nr 3 do SIWZ (pobierz)

Załącznik nr 4 do SIWZ (pobierz)

Załącznik nr 5 do SIWZ (pobierz)

Załącznik nr 6 do SIWZ (pobierz)

Pytanie i odpowiedź do SIWZ (pobierz)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (pobierz)
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - ROK 2012

Chełm: Przygotowanie i dostawę posiłków dla uczniów, dzieci, osób korzystających ze świadczeń Domu Dziennego Pobytu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie, mieszkańców Mieszkań Wieloprofilowych Chronionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie i osób, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić oraz dostawę świadczeń rzeczowych w postaci produktów żywnościowych w okresie świątecznym.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)

SIWZ (pobierz)

Załącznik nr 1 do SIWZ (pobierz)

Załącznik nr 2 do SIWZ (pobierz)

Załącznik nr 3 do SIWZ (pobierz)

Załącznik nr 4 do SIWZ (pobierz)

Załącznik nr 5a do SIWZ (pobierz)

Załącznik nr 5b do SIWZ (pobierz)

Załącznik nr 6 do SIWZ (pobierz)

Zawiadomienie o wyborze oferty (pobierz)Chełm: Świadczenie usług w zakresie indywidualnego poradnictwa psychologicznego i indywidualnego doradztwa zawodowego w ramach realizacji projektu Razem wśród ludzi współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

ogłoszenie o wyborze (pobierz)

ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)

pytania i odpowiedzi do SIWZ:
- pytanie i odpowiedź do SIWZ (pobierz) (1)
- pytanie i odpowiedź do siwz (pobierz) (2)
- pytanie i odpowiedź do siwz (pobierz) (3)

SIWZ (pobierz)

Załączniki dla zadania 1 (pobierz)

Załączniki dla zadania 2 (pobierz)

Chełm: Aktywna integracja polegająca na przeprowadzeniu kursów zawodowych w ramach realizacji projektu Razem wśród ludzi współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

ogłoszenie o wyborze (pobierz)

ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)

SIWZ (pobierz)

Załączniki dla zadania 1 (pobierz)

Załączniki dla zadania 2 (pobierz)

Załączniki dla zadania 3 (pobierz)

Załączniki dla zadania 4 (pobierz)

Załączniki dla zadania 5 (pobierz)

Załączniki dla zadania 6 (pobierz)

Załączniki dla zadania 7 (pobierz)

Załączniki dla zadania 8 (pobierz)

Załączniki dla zadania 9 (pobierz)

Załączniki dla zadania 10 (pobierz)

Załączniki dla zadania 11 (pobierz)

Załączniki dla zadania 12 (pobierz)

Załączniki dla zadania 13 (pobierz)

Załączniki dla zadania 14 (pobierz)

Załączniki dla zadania 15 (pobierz)

Załączniki dla zadania 16 (pobierz)

Załączniki dla zadania 17 (pobierz)Chełm: Aktywna integracja polegająca na reintegracji zawodowej i społecznej w ramach realizacji projektu systemowego Razem wśród ludzi współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)

SIWZ (pobierz)

załącznik nr 1 do SIWZ (pobierz)

załącznik nr 2 do SIWZ (pobierz)

załącznik nr 3 do SIWZ (pobierz)

załącznik nr 4 do SIWZ (pobierz)

załącznik nr 5 do SIWZ (pobierz)

załącznik nr 6 do SIWZ (pobierz)

ogłoszenie o wyborze (pobierz)ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - ROK 2011


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi: Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów, dzieci, osób korzystających ze świadczeń Domu Dziennego Pobytu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie, mieszkańców Mieszkań Wieloprofiłowych Chronionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie oraz osób, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

- załącznik 1 dotyczy zadań 1-9.

- załącznik 2 dotyczy zadań 1-9.

- załącznik 3 dotyczy zadań 1-9.

- załącznik 4 dotyczy zadań 1-9.

- załącznik 5 dotyczy zadań 1-9.

- załącznik 6 dotyczy zadań 1-9.

- informacja o wyborze.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi: Świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

- załączniki dla zadania 1.

- załączniki dla zadania 2.

- załączniki dla zadania 3.

- załączniki dla zadania 4.

- informacja o wyborze.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi: Aktywna integracja polegającą na przeprowadzeniu kursów zawodowych w ramach realizacji projektu "Razem wśród ludzi" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

- załączniki dla zadania 1.

- załączniki dla zadania 2.

- załączniki dla zadania 3.

- załączniki dla zadania 4.

- załączniki dla zadania 5.

- załączniki dla zadania 6.

- załączniki dla zadania 7.

- załączniki dla zadania 8.

- załączniki dla zadania 9.

- załączniki dla zadania 10.

- załączniki dla zadania 11.

- załączniki dla zadania 12.

- załączniki dla zadania 13.

- załączniki dla zadania 14.

- załączniki dla zadania 15.

- załączniki dla zadania 16.

- Ogłoszenie o wyborze.OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi: Aktywna integracja polegającą na reintegracji zawodowej i społecznej w ramach realizacji projektu systemowego Razem wśród ludzi współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi - informacje

Ogłoszenie O zawarciu umowy - Aktywna integracja polegająca na reintegracji zawodowej i społecznej w ramach realizacji projektu systemowego Razem wśród ludzi współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

OGŁOSZENIE - informacja o podpisaniu umowy

1. Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów, dzieci, osób korzystających ze świadczeń Domu Dziennego Pobytu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie, mieszkańców Mieszkań Wieloprofilowych Chronionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie, osób, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić oraz dostawa świadczeń rzeczowych w postaci produktów żywnościowych w okresie świątecznym - ogłoszenie o zamówienie

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

- Załącznik nr 1 do SIWZ.

- Załącznik nr 2 do SIWZ.

- Załącznik nr 3 do SIWZ.

- Załącznik nr 4 do SIWZ.

- Załącznik nr 5 do SIWZ.

- Załącznik nr 6 do SIWZ.

2. Ogłoszenie o wyborze.

3. Informacja o wyborze oferty na zadanie 2.

4. Zawiadomienie o unieważnieniu postęponania.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - ROK 2010


1. "Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych oraz dla osób z zaburzeniami psychicznymi"

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia "Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych oraz dla osób z zaburzeniami psychicznymi"

- Wymagane załączniki zamówienia "Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych oraz dla osób z zaburzeniami psychicznymi"

- Ogłoszenie o wyborze

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - ROK 2009


Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2009 roku zadania:" Promocja aktywnej integracji społecznej"


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - ROK 2007


1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w formie dotacji na finansowanie realizacji zadania zleconego.


2. Ogłoszenie o zamówieniu na świadcznie pomocy społecznej dotyczące obowiązku sprawienia pogrzebu osobom zmarłym wskazanym przez MOPR w Chełmie na Cmentarzu Komunalnym w Chełmie przy ul. Mościckiego - w roku 2007.

- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.


3. Ogłoszenie o zawarciu umowy nr: OZU/2007/03/01-664791.


4. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr: OWP/2007/03/05-1495683.

- Ogłoszenie o zamówieniu na zakup oryginalnych (nowych, nie regenerowanych) materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek oraz komputerów.

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

- Załącznik nr 2 do SIWZ.

- Zmiany w załączniku nr 2 do SIWZ (modyfikacja) 08.03.2007r.

- Załącznik do umowy.

- Zawiadomienie - informacja o wyniku przetargu (15.03.2007).

- Ogłoszenie o wyborze oferty na: "Zakup oryginalnych (nowych, nie regenerowanych) materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek oraz komputerów na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie w 2007 roku"

- Ogłoszenie o zawarciu umowy nr: OZU/2007/05/22-1647785.


5. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr: OWP/2007/03/06-1181795.

- Ogłoszenie o zamówieniu na zakup artykułów biurowych i przemysłowych.

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

- Załącznik nr 2 do SIWZ.

- Załącznik do umowy.

- Zawiadomienie - informacja o wyniku przetargu (15.03.2007).

- Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na: "Zakup artykułów biurowych i przemysłowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie w 2007 roku"


6. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr: OWP/2007/05/30-1567920.

- Ogłoszenie o zamówieniu na zakup artykułów biurowych i przemysłowych.

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

- Załącznik nr 2 do SIWZ.

- Załącznik do umowy.

- Zawiadomienie - informacja o wyniku przetargu.

- Ogłoszenie o o zawarciu uowy nr: OZU/2007/06/21-1421996.


7. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w formie dotacji na finansowanie realizacji zadania zleconego w 2008 roku (14.11.2007)


Projekt:  Andrzej Meńczyk