Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
STRONA GŁÓWNA
Klauzula RODO Klauzula RODO
CZAS PRACY OŚRODKA
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Sekcja Dodatków Mieszkaniowych
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (500+)
ŚWIADCZENIE DOBRY START (300+)
DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Wolontariat
ZESPÓŁ do SPRAW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
   - Asystent rodziny
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
DOM DZIENNEGO POBYTU
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

"CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ"-
PROJEKT
   - Informacje o projekcie
   - Nowa rekrutacja
   - Archiwum ogłoszeń
   - Otwarty konkurs ofert
NOWY MODEL POMOCY -
SKUTECZNA PRACA SOCJALNA
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Plany postępowań o udzielenie          zamówień
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
FACEBOOK FACEBOOK
- TEKSTOWA WERSJA STRONY -
- DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH -

monitoring pozycji

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE -


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Chełm: Przygotowanie i dostawa posiłków dla mieszkańców Mieszkań Wieloprofilowych Chronionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie i osób, które własnym staraniem nie mogą ich sobie zapewnić.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)

SIWZ z załącznikami 1-5(pobierz)

Załączniki nr 6 do SIWZ (pobierz)

Informacja z otwarcia ofert (pobierz)

Informacja o wyborze oferty (pobierz)

Chełm: Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów, dzieci, osób korzystających ze świadczeń Domu Dziennego Pobytu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie, mieszkańców Mieszkań Wieloprofilowych Chronionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie i osób, które własnym staraniem nie mogą ich sobie zapewnić.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)

SIWZ (pobierz)

Załączniki do SIWZ (pobierz)

Informacja z otwarcia ofert (pobierz)

Informacja o wyborze oferty (pobierz)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania dla uprawnionych mieszkańców miasta Chełm.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)

Ogłoszenie o sprostowaniu (pobierz)

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie (pobierz)

SIWZ (pobierz)

Zmiana treści SIWZ (pobierz)

Załączniki do SIWZ nr 1-3 (pobierz)

załącznik nr 4 do SIWZ-JEDZ (pobierz .zip)

Załączniki do SIWZ nr 5-11 (pobierz)

Załączniki do SIWZ nr 12-13 (pobierz)

Informacja z otwarcia ofert (pobierz)

Ogloszenie o wyborze (pobierz)

-->

UWAGA:
Uprzejmie informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/growth/espd Komisja Europejska
udostępniła narzędzie umożliwiające zamawiającym i wykonawcom utworzenie, wypełnienie
i ponowne wykorzystanie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (JEDZ/ESPD) w wersji elektronicznej (eESPD).
W celu wypełnienia JEDZ należy:
1. ze strony internetowej www.mopr.chelm.pl pobrać plik zalacznik_nr_4_do_SIWZ-JEDZ.zip i ROZPAKOWAĆ go.
2. uruchomić stronę http://ec.europa.eu/growth/espd
3. po uruchomieniu strony i wyborze języka polskiego, należy wybrać opcję "Jestem wykonawcą".
4. następnie należy wybrać opcję "zaimportować ESPD", wczytać rozpakowany plik
zalacznik_nr_4_do_SIWZ-JEDZ.xml, wybrać kraj "Polska" i postępować dalej zgodnie z instrukcjami
(podpowiedziami) w narzędziu.

Projekt:  Andrzej Meńczyk