Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
-->
Rodzina 500+
Dobry Start 300
Asystent Osoby Niepełnosprawnej
STRONA GŁÓWNA
Klauzula RODO
CZAS PRACY OŚRODKA
WYDZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
ZESPÓŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ
ZESPÓŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
ZESPÓŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
   - Świadczenie "Dobry start"(300+)
ZESPÓŁ DODATKÓW MIESZKANIOWYCH I ENERGETYCZNYCH
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
WYDZIAŁ INTEGRACJI I USŁUG SPOŁECZNYCH
ZESPÓŁ PIECZY ZASTĘPCZEJ
   - PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY do spraw rodzinnej pieczy zastępczej
ZESPÓŁ POGŁĘBIONEJ PRACY SOCJALNEJ
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
OŚRODKI WSPARCIA
DZIENNY DOM SENIOR +
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

"CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ"-
PROJEKT
   - Informacje o projekcie
NOWY MODEL POMOCY -
SKUTECZNA PRACA SOCJALNA
BLIŻEJ RODZINY
REKRUTACJA
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Plany postępowań o udzielenie          zamówień
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
Pomoc Żywnościowa
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
FACEBOOK FACEBOOK
KARTA SENIORA
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Bank Żywności


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - WZORY WNIOSKÓW -WYDZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ- wniosek o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej
(pobierz plik)

- oświadczenie ostanie majątkowym
(pobierz plik)

- oświadczenie o gospodarstwie rolnym
(pobierz plik)

- oświadczenie o działalności gospodarczej (WPŚ)
(pobierz plik)

- wniosek o wydanie zaświadczenia (WPŚ i do świadczeń rodzinnych)
(pobierz plik)

- oświadczenie o dochodach
(pobierz plik)

- oświadczenie
(pobierz plik)

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz danych wrażliwych
(pobierz plik)ŚWIADCZENIA RODZINNE I ALIMENTACYJNE

wzory wnioskówŚWIADCZENIE "DOBRY START" (300+)

Wniosek o Świadczenie Dobry Start (300+)
(pobierz plik)

Załącznik do wniosku (tylko jeżeli w rodzinie jest więcej niż pięcioro dzieci)
(pobierz plik)

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych i danych wrażliwych oraz na otrzymywanie informacji sms lub e-mail
(pobierz plik)

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

- nowy wzór wniosku na okres świadczeniowy 2019/2021
(pobierz plik)

- załącznik do wniosku na okres świadczeniowy 2019/2021
(pobierz plik)

- wzór wniosku na okres świadczeniowy 2018/2019
(pobierz plik)

- oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym
(pobierz plik)

- oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny
(pobierz plik)

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych i danych wrażliwych oraz na otrzymywanie informacji sms lub e-mail
(pobierz plik)

- oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym
(pobierz plik)

- oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny
(pobierz plik)

- oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny
(pobierz plik)

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych i danych wrażliwych oraz na otrzymywanie informacji sms lub e-mail
(pobierz plik)

DODATEK MIESZKANIOWY

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
(pobierz plik)

deklaracja o dochodach brutto za okres trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy
(pobierz plik)PFRON

Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
(pobierz plik)

Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.
(pobierz plik)

Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych.
(pobierz plik)

Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier w komunikowaniu się.
(pobierz plik)

Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier technicznych.
(pobierz plik)

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.
(pobierz plik)

Wniosek na dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.
(pobierz plik)

Wniosek o dofinansowanie usługi tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.
(pobierz plik)

Pilotażowy program "Aktywny samorząd" MODUŁ I i MODUŁ II

Wnioski - Moduł I, Obszar A, Zadanie 1

Wnioski - Moduł I, Obszar A, Zadanie nr 2 i 3

Wnioski - Moduł I, Obszar A, Zadanie 4

Wnioski - Moduł I, Obszar B, Zadanie nr 1, Zadanie nr 3 i 4

Wnioski - Moduł I, Obszar B, Zadanie 2

Wnioski - Moduł I, Obszar B, Zadanie 5


Wnioski - Moduł I, Obszar C, Zadanie 1

Wnioski - Moduł I, Obszar C, Zadanie 2

Wnioski - Moduł I, Obszar C, Zadanie 3

Wnioski - Moduł I, Obszar C, Zadanie 4

Wnioski - Moduł I, Obszar C, Zadanie 5

Wnioski - Moduł I, Obszar D, Zadanie 1Wnioski - Moduł II

Projekt:  Andrzej Meńczyk