Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
STRONA GŁÓWNA
Klauzula RODO
CZAS PRACY OŚRODKA
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Sekcja Dodatków Mieszkaniowych
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (500+)
ŚWIADCZENIE DOBRY START (300+)
DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Wolontariat
ZESPÓŁ do SPRAW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
   - Asystent rodziny
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
DOM DZIENNEGO POBYTU
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

"CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ"-
PROJEKT
   - Informacje o projekcie
   - Nowa rekrutacja
   - Archiwum ogłoszeń
   - Otwarty konkurs ofert
NOWY MODEL POMOCY -
SKUTECZNA PRACA SOCJALNA
BLIŻEJ RODZINY
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Plany postępowań o udzielenie          zamówień
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
FACEBOOK FACEBOOK
- TEKSTOWA WERSJA STRONY -
- DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH -

monitoring pozycji

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - WZORY WNIOSKÓW -ŚWIADCZENIA RODZINNE I ALIMENTACYJNE

wzory wnioskówZASIŁEK DLA OPIEKUNA

wzory wnioskówŚWIADCZENIE "DOBRY START" (300+)

Wniosek o Świadczenie Dobry Start (300+)
(pobierz plik)

Załącznik do wniosku (tylko jeżeli w rodzinie jest więcej niż pięcioro dzieci)
(pobierz plik)

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych i danych wrażliwych oraz na otrzymywanie informacji sms lub e-mail
(pobierz plik)

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

- nowy wzór wniosku na okres świadczeniowy 2018/2019
(pobierz plik)

- oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym
(pobierz plik)

- oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny
(pobierz plik)

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych i danych wrażliwych oraz na otrzymywanie informacji sms lub e-mail
(pobierz plik)

- wzór wniosku na okres świadczeniowy 2017/2018
(pobierz plik)

- oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym
(pobierz plik)

- oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny
(pobierz plik)

- oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny
(pobierz plik)

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych i danych wrażliwych oraz na otrzymywanie informacji sms lub e-mail
(pobierz plik)

DODATEK MIESZKANIOWY

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
(pobierz plik)

deklaracja o dochodach brutto za okres trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy
(pobierz plik)PFRON

Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
(pobierz plik)

Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.
(pobierz plik)

Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych.
(pobierz plik)

Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier w komunikowaniu się.
(pobierz plik)

Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier technicznych.
(pobierz plik)

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.
(pobierz plik)

Wniosek na dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.
(pobierz plik)

Wniosek o dofinansowanie usługi tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika.
(pobierz plik)Projekt:  Andrzej Meńczyk