Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
-->
Rodzina 500+
Dobry Start 300
Asystent Osoby Niepełnosprawnej
STRONA GŁÓWNA
Klauzula RODO
CZAS PRACY OŚRODKA
WYDZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
ZESPÓŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ
ZESPÓŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
ZESPÓŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
   - Świadczenie "Dobry start"(300+)
ZESPÓŁ DODATKÓW MIESZKANIOWYCH I ENERGETYCZNYCH
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
WYDZIAŁ INTEGRACJI I USŁUG SPOŁECZNYCH
ZESPÓŁ PIECZY ZASTĘPCZEJ
   - PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY do spraw rodzinnej pieczy zastępczej
ZESPÓŁ POGŁĘBIONEJ PRACY SOCJALNEJ
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
OŚRODKI WSPARCIA
DZIENNY DOM SENIOR +
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

"CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ"-
PROJEKT
   - Informacje o projekcie
NOWY MODEL POMOCY -
SKUTECZNA PRACA SOCJALNA
BLIŻEJ RODZINY
REKRUTACJA
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Plany postępowań o udzielenie          zamówień
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
Pomoc Żywnościowa
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
FACEBOOK FACEBOOK
KARTA SENIORA
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Bank Żywności


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - KONTAKT -
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie

22-100 Chełm, ul. Kolejowa 8

e-mail: sekretariat@mopr.chelm.pl

Sekretariat tel./fax -  82  565 82 59

Punkt Informacyjny -  82  564 22 50

Zespół Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych -  82  565 34 17

Zespół Świadczeń Wychowawczych -  82  545 94 90

Zespół do obsługi PFRON
Chełm, Pl. Niepodległości 1, parter, pok.: 377 (wejście od zachodniego parkingu)


-  82  549 70 91

Chełm, Kolejowa 8

-  82  564 38 55


Zespół Kadr-  82  564 78 90


Zespół Usług Opiekuńczych
-  82  565 82 59

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Chełm, Pl. Niepodległości 1, III piętro, pok.: 306-311

-  82  565 33 79Mieszkania Wieloprofilowe Chronione

Chełm, ul. Wojsławicka 11B

-  82  564 21 26Dzienny Dom Senior+

Chełm, ul. Ogrodowa 36

-  82  565 36 16Zespół do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Chełm, ul. Jedność 43
-  82  565 91 62


Świetlica Środowiskowa
Chełm, ul. Kopernika 25a i 25b
-  82  549 70 95

FORMULARZ   POCZTOWY   E-MAIL


Imię, nazwisko :   *
Adres :
Miasto :
Kod pocztowy :
E-mail :
Wiadomość :    *


 
* pola wymagane

Projekt:  Andrzej Meńczyk