Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
-->
Rodzina 500+
Dobry Start 300
Asystent Osoby Niepełnosprawnej
STRONA GŁÓWNA
Klauzula RODO
CZAS PRACY OŚRODKA
WYDZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
ZESPÓŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ
ZESPÓŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
ZESPÓŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
   - Świadczenie "Dobry start"(300+)
ZESPÓŁ DODATKÓW MIESZKANIOWYCH I ENERGETYCZNYCH
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
WYDZIAŁ INTEGRACJI I USŁUG SPOŁECZNYCH
ZESPÓŁ PIECZY ZASTĘPCZEJ
   - PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY do spraw rodzinnej pieczy zastępczej
ZESPÓŁ POGŁĘBIONEJ PRACY SOCJALNEJ
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
OŚRODKI WSPARCIA
DZIENNY DOM SENIOR +
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

"CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ"-
PROJEKT
   - Informacje o projekcie
NOWY MODEL POMOCY -
SKUTECZNA PRACA SOCJALNA
BLIŻEJ RODZINY
REKRUTACJA
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Plany postępowań o udzielenie          zamówień
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
Pomoc Żywnościowa
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
FACEBOOK FACEBOOK
KARTA SENIORA
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Bank Żywności


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - DZIENNY DOM SENIOR + -Adres:

Dzienny Dom Senior + w Chełmie
ul. Ogrodowa 36, 22-100 Chełm
tel. 82 565 36 16
e-mail: ddzp@mopr.chelm.pl

Jednostka organizacyjna Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla osób starszych, samotnych, o ograniczonej sprawności psychofizycznej :
- wymagających wsparcia bądź pomocy ze względu na wiek, trudną sytuację materialną, mieszkaniową
   lub rodzinną
- szukających kontaktu i przyjaźni z rówieśnikami
- pragnących w sposób ciekawy i pożyteczny zagospodarować swój wolny czas.


W ramach prowadzonej działalności oferujemy:
- serdeczną, rodzinną atmosferę
- miłą, profesjonalną, troskliwą opiekę
- smaczny posiłek
- pomoc w rozwiązywaniu życiowych problemów, pokonywaniu trudności i ograniczeń
- udział w prowadzonych zajęciach, organizowanych spotkaniach i imprezach kulturalnych, oświatowych
  i rekreacyjno-wypoczynkowych.


Dokładamy starań, aby :
- zapewnić swoim uczestnikom jak najszerszy udział w życiu społecznym, kulturalnym, towarzyskim
- umożliwić im dalszą aktywność
- wyzwolić nieuświadomione uzdolnienia
- rozwinąć posiadane zdolności i umiejętności
- przywrócić wiarę w siebie, sens i radość życia.


By jesień życia nie kojarzyła się wyłącznie z trudnościami, nie była szarą, nudną egzystencją, a uczestnicy jak najpełniej mogli czerpać z jej uroków organizujemy liczne spotkania i imprezy, wspólnie śpiewamy przy ognisku, tańczymy, recytujemy, wyjeżdżamy na wycieczki, pielgrzymki, turnusy rehabilitacyjne, imprezy do zaprzyjaźnionych klubów i domów pomocy społecznej, przygotowujemy programy artystyczne i występujemy na różnych uroczystościach, bierzemy udział w konkursach i przeglądach dla seniorów, prężnie działa zespół „Babie Lato” (zdobywając liczne nagrody), spotykamy się z dziećmi, młodzieżą szkolną i osobami niepełnosprawnymi.


Baza lokalowa i kadra
- Dzienny Dom Senior + mieści się w wolnostojącym, parterowym, drewnianym budynku otoczonym
  rozległym terenem zielonym - ogrodem, stwarzającym uczestnikom namiastkę "prawdziwego domu"
  oraz doskonałe warunki do rekreacji i wypoczynku
- Ośrodek położony jest blisko centrum miasta, w rejonie zabudowy jednorodzinnej, co zapewnia
  łatwy dostęp i jednocześnie względną ciszę
- Ośrodek dysponuje: małą kuchnią, szatnią, świetlicą, pokojem do wypoczynku i pomieszczeniem
  biurowym - wyposażonymi tradycyjnie, co wpływa na poczucie domowej atmosfery pobytu
- Placówka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pracowników merytorycznych, przygotowanych
  do prowadzenia zajęć i organizacji życia kulturalnego, towarzyskiego i wypoczynku seniorów,
  oddanych swojej pracy i traktujących uczestników jak członków własnej rodziny.


Zasady odpłatności
Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za korzystanie z usług w Dziennym Domu Senior + od 01.01.2013 roku są następujące:  [kliknij tutaj]


Kontakt
Szczegółowych informacji na temat działalności Dziennego Domu Senior + oraz niezbędnych formalności związanych ze skierowaniem oraz odpłatnością można uzyskać :

w siedzibie placówki - Chełm, ul. Ogrodowa 36
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Chełm, ul. Kolejowa 8
lub pod nr telefonu (082) 565 36 16   i   (082) 564 22 50


Projekt:  Andrzej Meńczyk