Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
-->
Rodzina 500+
Dobry Start 300
Asystent Osoby Niepełnosprawnej
STRONA GŁÓWNA
Klauzula RODO
CZAS PRACY OŚRODKA
WYDZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
ZESPÓŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ
ZESPÓŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
ZESPÓŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
   - Świadczenie "Dobry start"(300+)
ZESPÓŁ DODATKÓW MIESZKANIOWYCH I ENERGETYCZNYCH
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
WYDZIAŁ INTEGRACJI I USŁUG SPOŁECZNYCH
ZESPÓŁ PIECZY ZASTĘPCZEJ
   - PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY do spraw rodzinnej pieczy zastępczej
ZESPÓŁ POGŁĘBIONEJ PRACY SOCJALNEJ
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
OŚRODKI WSPARCIA
DZIENNY DOM SENIOR +
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

"CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ"-
PROJEKT
   - Informacje o projekcie
NOWY MODEL POMOCY -
SKUTECZNA PRACA SOCJALNA
BLIŻEJ RODZINY
REKRUTACJA
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Plany postępowań o udzielenie          zamówień
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
Pomoc Żywnościowa
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
FACEBOOK FACEBOOK
KARTA SENIORA
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Bank Żywności


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - CZAS  PRACY  OŚRODKA -Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie

czynny

od poniedziałku do piątku

w godzinach

od 7:30 do 15:30

KASA
czynna w godzinach

od 9:00 do 13:30

Dyżury pracowników:

Wydział Pomocy Środowiskowej
Wydział Świadczeń
Zespołu do Obsługi PFRON (w każdy I wtorek m-ca)

Wtorek - 15:30 - 17:00

Dyrektor MOPR w Chełmie przyjmuje interesantów

Wtorek - 9:00 - 15:30

Porady psychologa

Poniedziałek - piątek w godzinach 10.30 - 14.30

Dla kogo:

- dla podopiecznych MOPR

- dla rodzin zastępczych

- dla osób/rodzin posiadających Niebieskie Karty

- dla rodziców dzieci będących podopiecznymi świetlicy środowiskowej prowadzonej przez MOPR

Pomoc psychologiczna obejmuje:

- sytuacje kryzysowe i trudności życiowe

- konflikty rodzinne i międzypokoleniowe

- konflikty małżeńskie

- problemy wychowawcze i edukacyjne

Spotkania z psychologiem można umawiać za pośrednictwem pracowników socjalnych, pracowników Zespołu Pieczy Zastępczej/asystentów rodzin (tel. 82 565 91 62), pracowników świetlicy środowiskowej MOPR (tel. 82 549 70 95) lub Punktu Konsultacyjnego (tel. 82 564 22 50).


Projekt:  Andrzej Meńczyk