Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Chełmie


22-100 Chem, ul. Kolejowa 8          telefon:  82 5658259

M E N U
STRONA GŁÓWNA
Strona główna

Czas pracy ośrodka

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ :
-   Pracownicy socjalni - Rejonizacja
-   Sekcja Dodatków Mieszkaniowych

Rejonizacja

Wolontariat

DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH :
-   świadczenia rodzinne
-   Fundusz alimentacyjny


Zespół do obsługi PFRON

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Mieszkania wieloprofilowe chronione

Środowiskowy dom samopomocy

Dom dziennego pobytu

Projekty Unijne 2008-2010

"Razem Wśród Ludzi" - 2011

"Razem Wśród Ludzi" - 2012

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE :
-   Aktualne postępowania
-   Niezakończone postępowania
-   Archiwum

Biuletyn Informacji Publicznej

Wzory wniosków

Linki WWW

Kontakt z nami

Archiwum aktualności* WERSJA GRAFICZNA *


- - - - - - - - - - - - - - - - -

Wersja strony dla osób słabowidzących współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wersja strony dla osób słabowidzących
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


         
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
WITAMY W SERWISIE MOPR CHEŁMp.o. Dyrektora MOPR w Chełmie
Waldemar Kozioł- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AKTUALNOŚCI
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


/2018.03.08/
”Każdemu kto tonie, należy podać rękę” - Irena Sendlerowa 1910-2008

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Rzecznika Praw Dziecka ustanowił rok 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej.

Rzecznik w swoim wystąpieniu generalnym do Marszałka Sejmu, podkreślił nieocenione zasługi Sendlerowej jako obrończyni podstawowych praw dziecka. Z narażeniem życia, heroizmem, w największej konspiracji wyprowadzała dzieci z warszawskiego getta, a następnie znajdowała im schronienie w polskich rodzinach, klasztorach i domach opieki. Prowadzony przez nią rejestr uratowanych dzieci, pozwolił po zakończeniu II wojny światowej na poznanie przez ocalone dzieci własnej tożsamości i tym samym odnalezienie bliskich. Prezentowana postawa i wartości zasługują na najwyższe uznanie i hołd. Ustanowienie roku 2018 rokiem Ireny Sendlerowej, w 10. rocznicę jej śmierci, jest doskonałą okazją do pokazania wartości życia ludzkiego, życzliwości, bezinteresowności, a także przypomnieniem wspaniałej karty historii Polski.

Mówi się, że rok 2018 jest też rokiem dziecka.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2018.02.22/
Rola CIS i PUP w reintegracji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych

Dyrektor MOPR w Chełmie – Pan Waldemar Kozioł w środę - 21 lutego br. był uczestnikiem spotkania informacyjnego pt.: „Rola CIS i PUP w reintegracji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych”. W spotkaniu udział wzięli również pracodawcy z terenu miasta Chełm.
Nie budzi jakichkolwiek wątpliwości fakt, iż jednym z głównych zadań systemu wsparcia społecznego w Polsce jest aktywizacja zawodowa grupy osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach zatrudnienia socjalnego stworzono możliwość sprawniejszego włączenia tych osób w ramy instytucji już funkcjonujących na otwartym rynku pracy poprzez zagwarantowanie im dostępu do szkoleń pozwalających wykształcić takie zdolności, jakich oczekują od nich pracodawcy oraz takie postawy, jakie będą dla nich życiowo przydatne.
Podczas spotkania przedstawiono instrumenty rynku pracy będące aktualnie formą wsparcia dla pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem absolwentów CIS oraz reintegrację zawodową, czyli działania prowadzone przez CIS, aktualizujące kwalifikacje w wybranych zawodach wraz z krótką prezentacją pracy w obrębie grupy: remontowej, kulinarnej, pielęgnacji terenów zielonych, fryzjerskiej i stylizacji.
Dyrektor MOPR w Chełmie – Pan Waldemar Kozioł w swoim wystąpieniu podziękował organizatorom spotkania (CIS i PUP) za współpracę, skierował słowa uznania za dotychczasowe starania i działania prowadzone na rzecz mieszkańców naszego miasta. Podkreślił, iż MOPR w Chełmie bardzo sobie ceni współpracę z CIS i PUP. Ze swojej strony Ośrodek stara się wspierać działania obu tych instytucji. Dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ma przygotowanych również szereg propozycji i istotnych rozwiązań.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2018.02.21/
Informacja na stronę MOPR w Chełmie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie informuje, że w związku z organizowaniem „Dnia Ofiar Przestępstw” oraz „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” w dniach 19 – 25 lutego br. osobami uczestniczącymi w akcji z ramienia Ośrodka będą pracownicy socjalni: Pani Edyta Ostapińska i Pani Edyta Nafalska, które w tych dniach będą pełniły dyżur na terenie Ośrodka, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. od 11:00 do 15:00, w sobotę i niedzielę pod numerem telefonu 604 896 617.
Porady dla ofiar przemocy będą udzielane przez cały okres trwania akcji również pod numerem telefonu 82 565 82 59.
Ponadto informujemy, że wszyscy pracownicy Ośrodka na bieżąco podejmują stosowne działania w rodzinach, w których zachodzi podejrzenie stosowania przemocy.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2018.02.21/
Pilotażowy program ”Aktywny samorząd” na 2018 rok

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie informuje, że po raz kolejny przystępuje do realizacji pilotażowego programu ”Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.więcej informacji


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2018.02.16/
„Skarby przyrody” ….

W piątek - 15 lutego br. Pan Sebastian Bardzał - instruktor kulturalno-oświatowy, z grupą wychowanków - pensjonariuszy z Mieszkań Wieloprofilowych Chronionych w Chełmie wybrał się do Muzeum Ziemi Chełmskiej im. W. Ambroziewicza w Chełmie, gdzie była możliwość obejrzenia wystawy pn. „Skarby przyrody” oraz wystawy pn. „Chełmscy Żydzi - Historia - Pamięć”.
Większe zainteresowanie wśród naszych wychowanków wzbudziła wystawa pn. „Skarby przyrody”, która prezentuje dawną i współczesną przyrodę Lubelszczyzny. Obejmuje ona eksponaty z zakresu: geologii, paleontologii, botaniki i zoologii. Wiele z nich to prawdziwe rzadkości, zasługujące na miano „osobliwości przyrodniczych”.
W drodze powrotnej do placówki pokusą było również odwiedzenie KFC.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2018.02.15/
Popielec 2018

W tym roku dokładnie 14 lutego wypadła Środa Popielcowa, rozpoczynająca w kościele katolickim trwający 40 dni okres Wielkiego Postu, który jest czasem pokuty, modlitwy i wewnętrznej przemiany. W kościele tego dnia głowy wiernych posypywane były popiołem
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2018.02.08/
Walentynki 2018 z udziałem pensjonariuszy z MCH

W czwartek - 8 lutego br. w DDzP w Chełmie przy ul. Ogrodowej 36 powiało ciepłymi uczuciami, jak relacjonuje grupka mieszkańców uczestniczących tego dnia w zorganizowanym tam spotkaniu walentynkowym. Każda okazja jest dobra do tego, żeby okazać sobie uczucia płynące z serca. Było trochę opowieści na temat tradycji tego święta, był słodki poczęstunek, a do tego wspaniała muzyka przy której nogi same rwały się do tańca. Nikt nie miał wątpliwości, iż miło jest spędzić przedpołudnie w doborowym towarzystwie, przy wesołej muzyce i w odświętnym otoczeniu.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Copyright(C) 2008-2013   MOPR w Chełmie