Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Chełmie


22-100 Chem, ul. Kolejowa 8          telefon:  82 5658259

M E N U
STRONA GŁÓWNA
Strona główna

Czas pracy ośrodka

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ :
-   Pracownicy socjalni - Rejonizacja
-   Sekcja Dodatków Mieszkaniowych

Rejonizacja

Wolontariat

DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH :
-   świadczenia rodzinne
-   Fundusz alimentacyjny


Zespół do obsługi PFRON

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Mieszkania wieloprofilowe chronione

Środowiskowy dom samopomocy

Dom dziennego pobytu

Projekty Unijne 2008-2010

"Razem Wśród Ludzi" - 2011

"Razem Wśród Ludzi" - 2012

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE :
-   Aktualne postępowania
-   Niezakończone postępowania
-   Archiwum

Biuletyn Informacji Publicznej

Wzory wniosków

Linki WWW

Kontakt z nami

Archiwum aktualności* WERSJA GRAFICZNA *


- - - - - - - - - - - - - - - - -

Wersja strony dla osób słabowidzących współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wersja strony dla osób słabowidzących
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


         
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
WITAMY W SERWISIE MOPR CHEŁMp.o. Dyrektora MOPR w Chełmie
Waldemar Kozioł- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AKTUALNOŚCI
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


/2018.07.12/
KOMUNIKAT

Zmiana siedziby DZIAŁU USŁUG OPIEKUŃCZYCH MOPR w Chełmie
Od 9 lipca 2018 roku nastąpiła zmiana siedziby Działu Usług Opiekuńczych z Placu Łuczkowskiego 7 na ul. Kolejową 8 ( pokój numer 9, 10).
Godziny pracy Działu Usług Opiekuńczych pozostają bez zmian.
Nowy numer telefonu: 82 564 22 50 lub 82 565 82 59.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2018.06.29/
KOMUNIKAT

Zmiana siedziby Zespołu do obsługi PFRON MOPR w Chełmie
Od 5 lipca 2018 roku nastąpi zmiana siedziby Zespołu do obsługi PFRON z ul. Kolejowej 8 na Plac Niepodległości 1 (wejście od zachodniego parkingu).
Nowa siedziba PFRON ma zniesione bariery architektoniczne m.in. specjalnie przystosowane toalety, oznakowany parking z miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.
Godziny pracy oraz numery telefonów Zespołu do obsługi PFRON pozostają bez zmian: 82 564 38 55

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2018.06.18/
Piknik integracyjny pod hasłem ”Rodzina szczęśliwa i bezpieczna”

Z okazji obchodzonego w Polsce Dnia Rodzicielstwa Zastępczego staramy się pamiętać szczególnie o ludziach wielkiego serca. O tych, którzy podjęli się trudnego wyzwania i starają się dla „małego człowieka” stworzyć dom, który na bliżej nieokreślony czas ma stać się jego przystanią. Dom, który ma być synonimem bezpieczeństwa, przyjaźni, zrozumienia i troski. Rodzicielstwo zastępcze jest szansą daną przez dorosłych dzieciom, pozbawionym możliwości dorastania w rodzinie biologicznej.

W piątek - 15 czerwca br. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie był organizatorem pikniku integracyjnego pod hasłem ”Rodzina szczęśliwa i bezpieczna” dla rodzin zastępczych oraz rodzin biologicznych objętych wsparciem Ośrodka. W organizację imprezy włączyły się instytucje oraz prywatni sponsorzy, dzięki którym zapewniliśmy rodzinom i dzieciom wiele atrakcji na świeżym powietrzu, tj: gry i zabawy, malowanie twarzy, pokazy w wykonaniu PSP w Chełmie i KMP w Chełmie oraz poczęstunek. Wykład nt. rodzicielstwa zastępczego wygłosił dr hab. Mieczysław Dudek.
Piknik uatrakcyjnił również występ dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 5 w Chełmie oraz występ pary tanecznej - Zuzanny Dziedzickiej i Kacpra Siry z Chełmskiego Centrum Tańca „Rytm”. W trakcie pikniku Dyrektor Ośrodka wręczył nagrody i wyróżnienia dla laureatów konkursu plastycznego na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze. Zorganizowano również galerię prac, które brały udział w konkursie. Rodziny zastępcze obecne na pikniku otrzymały z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego dyplomy z podziękowaniami.
Sponsorami nagród dla laureatów konkursu byli: Cemex Polska Sp z o.o., MPEC w Chełmie, MOSiR w Chełmie, Kościół Chrześcijan Baptystów, Huta Szkła Marta 2, Piekarnia Grela Witold.
Za pomoc w organizacji pikniku Dyrektor MOPR w Chełmie - Pan Waldemar Kozioł serdecznie podziękowania kieruje również w stronę: PSP w Chełmie i KMP w Chełmie, CIS w Chełmie, Medycznego Studium Zawodowego w Chełmie, MPEC w Chełmie, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Zagrodzie, Sali Zabaw ”Fantazja”, Browaru Jagiełło, Cukierni Grela Michał, Cukierni Cuper, Cukierni Świat Tortów Artur Dadas i Supermarketu Carrefour.
W pikniku jako zaproszeni goście uczestniczyli: Pani Urszula Gralewicz - p.o. Zastępcy Dyrektora MOPR w Chełmie, Pan Tadeusz Łańcucki - Zastępca Dyrektora WORD w Chełmie, Pani Beata Sienkiewicz - Kierownik GOPS w Wierzbicy, Pani Katarzyna Sokołowska - Dyrektor CIS w Chełmie, Pani Dorota Betka-Bartosiewicz - Kierownik Wieloprofilowych Mieszkań Chronionych w Chełmie, przedstawicielki z WSS UM Chełm i z Wydziału Oświaty UM Chełm.
Rekompensatą za wspaniale zorganizowany piknik i stworzenie rodzinnej atmosfery były uśmiechnięte buzie dzieci i ich opiekunów.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2018.06.15/
Senior z humorem

W środę - 13 czerwca br. Dom Dziennego Pobytu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie był organizatorem biesiady integracyjnej pn. „Senior z humorem”. W biesiadzie uczestniczyli m.in.: Pani Agata Fisz - Prezydent Miasta Chełm, Pani Jolanta Gierasimiuk - Dyrektor WSS UM Chełm, Pani Katarzyna Sokołowska - Dyrektor CIS w Chełmie, Pani Zofia Stankiewicz - Dyrektor ŚDS w Chełmie, Pani Małgorzata Szyszkowska - Dyrektor Zespołu Szkół Medycznych w Chełmie, Pan Kazimierz Mazurek - Przewodniczący Oddziału Okręgowego PZERil w Chełmie, Pani Maria Drygalewicz - Przewodnicząca Chełmskiej Rady Seniorów, Pani Krystyna Sawa - Przewodnicząca Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chełmie, delegacje z Klubów Seniora „Biała Brzoza”, „Mimoza”, „Słoneczna Jesień”, „Złota Jesień”, „Jagoda”, delegacja z Chełmskiego Oddziału Związku Sybiraków, ponadto uczestnicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Nowinach, Domu Pomocy Społecznej w Różance oraz Pani Maja z Domu Pomocy Społecznej w Żułowie, uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy ,,Cytrynka” w Dorohusku oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmie, mieszkańcy Mieszkań Wieloprofilowych Chronionych przy MOPR w Chełmie i uczestnicy DDzP przy MOPR w Chełmie. Na biesiadę przybyła również delegacja z miasta partnerskiego Kowel.

W trakcie biesiady Dyrektor - Pan Waldemar Kozioł wraz z p.o. Zastępcy Dyrektora - Panią Urszulą Gralewicz wręczyli uczestnikom biesiady okolicznościowe dyplomy. Na scenie zaprezentowali się reprezentanci wszystkich ośrodków wsparcia.
Zabawę taneczną dla uczestników poprowadził Pan Andrzej Wróbel - p.o. Kierownika w DDzP w Chełmie. Wspaniała pogoda, pozytywna energia i oczywiście dobry humor uczestników sprawiły, że wszyscy bawili się wyśmienicie. Była grochówka, bigos, kiełbaska z grilla i wiele słodkości. W spotkaniu udział wzięło około 150 osób.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2018.06.13/
Rozstrzygnięcie konkursu na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze

Protokół z posiedzenia jury Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych miasta Chełm
na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze

W dniu 30 maja 2018 r. jury w składzie:
Przewodniczący:
Jolanta Gierasimiuk – dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Chełm.
Członkowie:
Waldemar Kozioł – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie,
Jolanta Goleniewska – przedstawiciel Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,
Ewelina Żórawska – przedstawiciel Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Chełm,
Emilia Zdunek-Kurec – p.o. zastępca kierownika Zespołu do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej,
Marta Kobiałka – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
Anna Kołtuniuk – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
Na konkurs na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze wpłynęło 85 prac.
Do udziału w konkursie zakwalifikowano 78 prac
Jury przyznało nagrody w następujących kategoriach:
A. SZKOŁY PODSTAWOWE KL. I-III
I miejsce – Łucja Siedlecka
II miejsce – Julia Rodak
III miejsce – Martyna Bartkowicz
Wyróżnienia:
1. Michał Rękas
2. Aleksandra Wiąckiewicz
3. Tomasz Sułka
B. SZKOŁY PODSTAWOWE KL. IV-VII:
I miejsce – Anna Wiśniewska
II miejsce – Zuzanna Sawicka
III miejsce – Maja Kondrasiuk
Wyróżnienia:
1. Zuzanna Głowacka
2. Jakub Świadysz
3. Milena Morawska
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2018.06.12/
Program „Dobry start”

Program „Dobry start” jest kolejnym komponentem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej. W praktyce świadczenie dobry start to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Wsparciem zostaną objęte dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.
Aby informacja o świadczeniu dobry start trafiła do wszystkich zainteresowanych rodzin, kierownictwo resortów rodziny oraz edukacji narodowej spotyka się w regionach z wojewodami, przedstawicielami podmiotów obsługujących program „Dobry start” - tj. przedstawicielami z urzędów miast lub gminy, ośrodków pomocy społecznej oraz z kuratorami oświaty.
W poniedziałek 11 czerwca br. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyło się spotkanie dotyczące rządowego programu „Dobry start”, w związku z wejściem w życie 1 czerwca 2018 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. (Dz. U. z 2018 r., poz.1061). Założenia programu „Dobry start” zaprezentował Pan Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu w MRPiPS. W spotkaniu z ramienia Ośrodka uczestniczyła pięcioosobowa delegacja. W ramach programu „Dobry start” każdy uczeń do 20. roku życia oraz legitymujący się orzeczeniem o niepełnosprawności do 24. roku życia otrzyma 300 zł na wyprawkę szkolną. Na Lubelszczyznę może z tego tytułu trafić ok. 67 mln zł.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2018.06.11/
Wizyta studyjna w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy

7 czerwca 2018 r. delegacja pracowników MOPR w Chełmie udała się z wizytą studyjną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy. Celem wyjazdu było zapoznanie się z wdrażanymi usprawnieniami organizacyjnymi, polegającymi na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych, które tamtejszy Ośrodek wdraża w ramach projektu pt. „Reorganizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dębicy”, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
W trakcie wizyty uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z nową strukturą organizacyjną placówki oraz podziałem zadań i obowiązków służbowych pomiędzy poszczególne działy i zespoły. Spotkanie miało charakter roboczej wymiany doświadczeń
i wniosków płynących z wprowadzanych usprawnień organizacyjnych. Pracownicy MOPR uzyskali odpowiedzi na szereg nurtujących pytań i wątpliwości, a także zobaczyli w praktyce, jak zmienił się zakres zadań pracowników socjalnych oraz funkcjonowanie samej placówki
w wyniku wdrożenia nowego modelu pracy socjalnej.
Zdobyta wiedza i praktyczne wskazówki pozwolą na bardziej płynne przeprowadzenie zmian organizacyjnych, wdrażanych przez MOPR w Chełmie w ramach projektu pt. „Nowy model pomocy – skuteczna praca socjalna”, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Mamy również nadzieję, że zainicjowana wyjazdem współpraca pomiędzy Ośrodkami, będzie w przyszłości kontynuowana.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Copyright(C) 2008-2013   MOPR w Chełmie