Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Chełmie


22-100 Chem, ul. Kolejowa 8          telefon:  82 5658259

M E N U
STRONA GŁÓWNA
Strona główna

Czas pracy ośrodka

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ :
-   Pracownicy socjalni - Rejonizacja
-   Sekcja Dodatków Mieszkaniowych

Rejonizacja

Wolontariat

DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH :
-   świadczenia rodzinne
-   Fundusz alimentacyjny


Zespół do obsługi PFRON

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Mieszkania wieloprofilowe chronione

Środowiskowy dom samopomocy

Dom dziennego pobytu

Projekty Unijne 2008-2010

"Razem Wśród Ludzi" - 2011

"Razem Wśród Ludzi" - 2012

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE :
-   Aktualne postępowania
-   Niezakończone postępowania
-   Archiwum

Biuletyn Informacji Publicznej

Wzory wniosków

Linki WWW

Kontakt z nami

Archiwum aktualności* WERSJA GRAFICZNA *


- - - - - - - - - - - - - - - - -

Wersja strony dla osób słabowidzących współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wersja strony dla osób słabowidzących
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


         
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
WITAMY W SERWISIE MOPR CHEŁMp.o. Dyrektora MOPR w Chełmie
Waldemar Kozioł- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AKTUALNOŚCI
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


/2017.12.11/
I Przegląd Kolęd i Pastorałek

Dyrektor MOPR w Chełmie serdecznie zaprasza na „I Przegląd Kolęd i Pastorałek” w wykonaniu Seniorów, który odbędzie się 14 grudnia 2017 r. w sali widowiskowej Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie przy ul. Partyzantów 40. Rozpoczęcie o godz. 11.00. Impreza objęta jest honorowym patronatem Prezydenta Miasta Chełm.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2017.11.27/
Pomóż dzieciom przetrwać zimę

W dniach 25-26 listopada br. w ramach jubileuszowej XXV Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej ”Pomóż dzieciom przetrwać zimę” na terenie miasta Chełm odbyła się zbiórka uliczna darów w której udział wzięli m.in. wolontariusze – młodzież z II LO, Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie. Dary zbierane były: w sobotę w sklepach Biedronka, Carrefour i Gama, delikatesach przy Pl. Kupieckim, a w niedzielę w sklepach Stokrotka. Przez dwa dni zebrano łącznie prawie 800 kg żywności. Zebrane dary zostały przewiezione do magazynu Ośrodka przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej.
W dalszym ciągu – do 30 grudnia br., dary w postaci żywności i innych artykułów przemysłowych będą zbierane i odbierane, ale już w siedzibie MOPR w Chełmie przy ul. Kolejowej 8. Osobą do kontaktu jest pani Edyta Ostapińska.
Wszystkim wolontariuszom i darczyńcom bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy w imieniu organizatorów, Dyrektora Ośrodka, a przede wszystkim dzieci dla których prowadzona jest akcja.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2017.11.21/
Dzień pracownika socjalnego cd.

Życzenia z okazji Dnia pracownika socjalnego.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2017.11.20/
Dzień pracownika socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego przypadający na 21 listopada - jest świętem tych pracowników, którzy swoje życie zawodowe związali z pomocą innym. Służyć ludziom znaczy przede wszystkim widzieć, słyszeć, współodczuwać.
Pracownik socjalny to ktoś więcej niż urzędnik. Jego praca - to rodzaj misji. By ją pełnić, trzeba odpowiednich predyspozycji i osobowości. W każdym swoim najmniejszym działaniu wymaga refleksji na temat poszanowania wartości drugiego człowieka.

Na przygotowaną w piątek - 17 listopada br. z okazji Dnia Pracownika Socjalnego uroczystość przybyli: Zastępcy Prezydenta Miasta Chełm - Pan Józef Górny i - Pan Stanisław Mościcki, Dyrektor WSS UM Chełm Pani Jolanta Gierasimiuk, Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Chełmie Pan Artur Panasiuk oraz pięcioosobowa delegacja z miasta partnerskiego Kowel z panią Sofiją Sagal - Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowlu na czele.
Podczas uroczystości Pan Waldemar Kozioł - Dyrektor MOPR w Chełmie przekazał swoim pracownikom wyrazy uznania za profesjonalne zaangażowanie w służbę drugiemu człowiekowi.
Uroczystość uatrakcyjniła prezentacja multimedialna przygotowana przez pracowników Mieszkań Wieloprofilowych Chronionych w Chełmie oraz okolicznościowy tort.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2017.10.27/
100% radości z rodzinnej miłości

”Dziecko do pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości powinno wychowywać się w środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia”
(Konwencja ONZ o Prawach Dziecka)

”100% radości z rodzinnej miłości”


Pod takim hasłem po raz kolejny Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie ogłasza kampanię promującą rodzicielstwo zastępcze.
Jest to kolejna próba pozyskania osób, którym nie jest obojętny los dzieci potrzebujących miłości, zrozumienia i wsparcia.
Rodzinna piecza zastępcza jest formą tymczasowej opieki nad dzieckiem i najkorzystniejszą po adopcji formą opieki nad dzieckiem, które z różnych powodów nie może być wychowywane przez rodziców biologicznych. Rodzina zastępcza stanowi model opiekuńczy rodzinny, który w odróżnieniu od instytucjonalnego zapewnia dziecku optymalne warunki rozwoju, gwarantuje opiekę i właściwe wychowanie. Dlatego też skierowanie dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej zawsze poprzedza próba umieszczenia go w rodzinnej pieczy zastępczej.
Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie postanowienia sądu.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, rodziną zastępczą może zostać małżeństwo lub osoby samotne, które zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
rozwoju emocjonalnego,fizycznego i społecznego,
właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
Podstawowym zadaniem rodziny zastępczej jest zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w warunkach odpowiednich do jego stanu zdrowia, wieku i poziomu rozwoju.
Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:
1. rodziny zastępcze
- spokrewnione,
- niezawodowe,
- zawodowe, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna,
2. rodzinny dom dziecka.

Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka otrzymują wsparcie pedagogiczno-psychologiczne, opiekę koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

Wszystkie osoby zainteresowane tą formą pomocy osamotnionemu dziecku zapraszamy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie, Zespół do Spraw Pieczy Zastępczej ul. Jedność 43, w godzinach od 7.30 do 15.00 od poniedziałku do piątku lub telefonicznie 82/565 91 62.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2017.10.25/
MOPR w Chełmie przypomina:

od 1 września 2017 r. obowiązuje nowy wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej (zobacz tutaj). Dokument będzie estetyczny, mały i plastikowy. Legitymacje będą zawierać informacje w trzech językach i oczywiście w alfabecie Braille’a. Dane wrażliwe dotyczące rodzaju i stopnia niepełnosprawności będą zaszyfrowane w znajdującym się na dokumencie kodzie QR.
Na awersie legitymacji znajdą się: nazwa dokumentu w językach polskim, francuskim i angielskim, piktogramy oznaczające rodzaje niepełnosprawności, a także miejsca na: zdjęcie (o wymiarach 2,5 x 3 cm), imię, nazwisko, PESEL i termin ważności legitymacji.
Rewers legitymacji będzie z kolei zawierać: nazwę powiatowego zespołu, który wystawił dokument, numer legitymacji, skrót LON w brajlu, piktogramy oznaczające rodzaje niepełnosprawności oraz element wykonany farbą optycznie zmienną w postaci mapy Polski z tekstem „LON”.
Będzie też miejsce na PESEL, numer legitymacji oraz symbol i (w przypadku osób po 16. roku życia) stopień niepełnosprawności – wszystko to wpisane za pomocą fotokodu (kodu QR) i jedynie na wniosek osoby z niepełnosprawnością lub przedstawiciela ustawowego.
Informacje na temat wydawania nowych legitymacji osoby niepełnosprawnej można uzyskać w siedzibie Powiatowego Zespołu w Chełmie, Plac Niepodległości 1
pokoje 311-309, telefonicznie 82 5653379 lub drogą mailową pzoonchelm@wp.pl.

Nowy wzór wniosku o wydanie legitymacji

(pobierz plik)


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2017.10.03/
Jubileusz 20-lecia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmie

We wtorek - 3 października br. w CHBP im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie odbyła się uroczystość jubileuszowa z okazji 20 lecia systemu orzekania w Polsce.

Na uroczystość zorganizowaną z tej okazji przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmie (PZOON), przybyło wielu zacnych gości: Senator RP prof. dr hab. Józef Zając wraz z Prorektor ds. studiów i nauczania PWSZ w Chełmie dr Beatą Fałdą, Zastępca Prezydenta Miasta Chełm Stanisław Mościcki, Starosta Powiatu Chełmskiego Piotr Deniszczuk, Wicestarosta Powiatu Chełmskiego Tomasz Szczepaniak, Wójt Gminy Wojsławice Henryk Gołębiowski, Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Joanna Jakóbczyk oraz Dyrektor WSS UM Chełm Jolanta Gierasimiuk, delegacje z zaprzyjaźnionych Zespołów z terenu województwa, członkowie składów orzekających: lekarze o specjalizacjach odpowiednich do chorób zasadniczych osób orzekanych, psychologowie, pedagodzy, doradcy zawodowi, pracownicy socjalni, ponadto dyrektorzy jednostek samorządowych miasta, emerytowana Dyrektor MOPR w Chełmie dr Lucyna Kozaczuk, kierownictwo i przedstawiciele załogi MOPR w Chełmie, pracownicy PZOON w Chełmie i obsługujący powiat krasnostawski.

Po wystąpieniach okolicznościowych, odczytane zostały listy, przesłane od: Sekretarza Stanu w MRPiPS, Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Krzysztofa Michałkiewicza, od Wojewody Lubelskiego dr hab. Przemysława Czarnka oraz Posła na Sejm RP Grzegorza Raniewicza.

Podczas spotkania przedstawione zostały ogólne informacje dotyczące systemu orzekania o niepełnosprawności, jego rozwoju, aktualnym charakterze oraz przewidywanych zmianach. Po prezentacji multimedialnej, członkowie składów orzekających oraz pracownicy Zespołu odebrali z rąk Zastępcy Prezydenta Miasta Chełm Stanisława Mościckiego i Dyrektora MOPR w Chełmie Artura Juszczaka okolicznościowe podziękowania.

Jubileusz był również wspaniałą okazją do złożenia wielu wyrazów uznania i podziękowań dla ustępującej Przewodniczącej PZOON w Chełmie Pani Elżbiety Furmaniuk, która po 45 latach pracy, w tym 20 latach w pomocy społecznej, w dniu 28 września br. przeszła na emeryturę. Pani E. Furmaniuk, w 1997 r. aktywnie uczestniczyła w pracach związanych z powołaniem PZOON w Chełmie. Była też m.in. inicjatorką orzekania w powiecie krasnostawskim.

W trakcie uroczystości Zastępca Prezydenta Miasta Chełm oraz Dyrektor MOPR w Chełmie zapoznali zebranych z treścią zarządzeń podpisanych przez Panią Agatę Fisz Prezydenta Miasta Chełm w sprawie powołania Przewodniczącej i Sekretarza Zespołu.
Na nową Przewodniczącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmie została powołana Pani Małgorzata Szczepaniak (dotychczasowa Sekretarz Zespołu).
Na nowego Sekretarza została powołana Pani Joanna Malinowska.

Wzruszona Pani Małgorzata Szczepaniak, dziękując za powołanie, wyraziła z przekonaniem, ”że Zespół, którym przez 18 lat kierowała jej poprzedniczka, można porównać do dobrze rozpędzonego pociągu w którym jej rolą będzie chwycenie jedynie za ster”. Oznajmiła, iż dołoży wszelkich starań by sprostać nowym wyzwaniom.

Całość uroczystości uświetnił recital chełmskiego muzyka Mariusza Matery.

Na zakończenie Dyrektor Ośrodka podziękował wszystkim przybyłym za wspólnie spędzony czas, za to, że razem mogliśmy świętować ten piękny jubileusz i przeżywać tak wzruszające chwile.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Copyright(C) 2008-2013   MOPR w Chełmie