Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
STRONA GŁÓWNA
CZAS PRACY OŚRODKA
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Sekcja Dodatków Mieszkaniowych
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (500+)
DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Wolontariat
ZESPÓŁ do SPRAW PIECZY ZASTĘPCZEJ
   - Asystent rodziny
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
DOM DZIENNEGO POBYTU
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

"CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ"-
PROJEKT
   - Informacje o projekcie
   - rekrutacja
   - Archiwum ogłoszeń
   - Otwarty konkurs ofert
"RAZEM WŚRÓD LUDZI"-
PODSUMOWANIE
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Plany postępowań o udzielenie          zamówień
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
- TEKSTOWA WERSJA STRONY -
- DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH -

monitoring pozycji

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - WITAMY  W  SERWISIE  MOPR CHEŁM -
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie

mgr Artur Juszczak
Zastępca Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie

mgr Waldemar Kozioł
    - AKTUALNOŚCI -/2017.07.13/   26 lipca 2017 r. - Konferencja regionalna „Za życiem” w Lublinie

26 lipca 2017 roku w Lublinie odbędzie się regionalna konferencja konsultacyjna programu „Za życiem”. W ramach konferencji odbędą się konsultacje ustaw wdrażających Program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” oraz warsztaty tematyczne. Celem programu jest m.in. wprowadzenie nowych form wsparcia w zakresie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych, ułatwień w powrocie na rynek pracy dla ich opiekunów, zwiększenie liczby asystentów rodziny. Zachęcamy również do zapoznania się ze stroną internetowa programu „Za Życiem”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2017.06.26/   Zakończenie roku szkolnego w Medycznym Studium Zawodowym

                 

W piątek – 23 czerwca 2017 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego w Medycznym Studium Zawodowym w Chełmie. Tegoroczne zakończenie roku było wyjątkowe, ponieważ mijający rok szkolny 2016/2017 był rokiem Jubileuszu 70 – lecia Szkoły im. Władysławy Szoc w Chełmie.
Pan Artur Juszczak Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie w imieniu własnym, kierowników oraz wszystkich pracowników Ośrodka złożył na ręce Pani dr Krystyny Szpak-Lipińskiej Dyrektor Szkoły podziękowania za dotychczasową współpracę. Życzył wszystkim wspaniałych wakacji, a absolwentom spełnienia w pracy w wyuczonym zawodzie.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2017.06.23/   Powitanie lata w Domu Dziennego Pobytu działającym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie

                 

                 

W dniu 22 czerwca 2017r. seniorzy z Domu Dziennego Pobytu działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie - uroczystym grillem powitali przyjście lata.
Chór ”Babie Lato” działający w placówce zaśpiewał hymn seniorów oraz kilka utworów o tematyce letniej - wprowadzając uczestników spotkania w biesiadowy nastrój. Podano kiełbaski i kaszankę z grilla. Atrakcją spotkania stała się zabawa taneczna przy dźwiękach znanych i lubianych przebojów. Wszyscy wesoło bawili się na ”parkiecie” tańcząc i podśpiewując sobie teksty znanych piosenek.
W przerwie podano pyszną szarlotkę wykonaną przez sekcję kulinarną działającą w placówce. Dyrektor Miejskiego Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie Pan Artur Juszczak zabrał głos, dziękując seniorom za tak liczny udział w spotkaniu. Rodzinna atmosfera sprawiła że seniorzy świetnie się bawili.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2017.06.14/   Dzień Rodzicielstwa Zastępczego i Dzień Dziecka z MOPR w Chełmie

                 

                 

Z okazji obchodzonego już po raz jedenasty w Polsce Dnia Rodzicielstwa Zastępczego staramy się pamiętać szczególnie o ludziach wielkiego serca. O tych, którzy podjęli się trudnego wyzwania i starają się dla „małego człowieka” stworzyć dom, który na bliżej nieokreślony czas ma stać się jego przystanią. Dom, który ma być synonimem bezpieczeństwa, przyjaźni, zrozumienia i troski. Rodzicielstwo zastępcze jest szansą daną przez dorosłych dzieciom, pozbawionym możliwości dorastania w rodzinie biologicznej.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie, przy współpracy z Chełmskim Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie w Chełmie oraz Domem Małych Dzieci w Chełmie był organizatorem pikniku integracyjnego dla rodzin zastępczych oraz dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Dla uczestników pikniku przygotowano wiele atrakcji na świeżym powietrzu, tj: dmuchane zamki, gry i zabawy, malowanie twarzy, przejażdżki motocyklami oraz poczęstunek.
Za pomoc w organizacji pikniku Dyrektor MOPR w Chełmie – Pan Artur Juszczak serdecznie dziękuje: DJ Piotrowi Maksymiukowi, Stowarzyszeniu „Niedźwiedzie Wschodu” i słuchaczkom Medycznego Studium Zawodowego w Chełmie.
Rekompensatą za wspaniale zorganizowany piknik i stworzenie rodzinnej atmosfery były również uśmiechnięte buzie dzieci i ich opiekunów.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2017.06.06/   Pan Artur Juszczak od 2 czerwca br. nowym Dyrektorem MOPR w Chełmie

                 

W piątek – 2 czerwca podczas spotkania z pracownikami Ośrodka na którym gościł również Zastępca Prezydenta Miasta Chełm – Pan Stanisław Mościcki oraz Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Chełm – Pani Jolanta Gierasimiuk, w imieniu Prezydenta Miasta Chełm – Pani Agaty Fisz doszło do podpisania umowy o pracę z nowym Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie – Panem Arturem Juszczakiem, który wcześniej przeszedł procedury naboru na ww. stanowisko.
Pan Artur Juszczak podziękował wszystkim za życzliwe przyjęcie oraz gesty sympatii, wyraził chęć, potrzebę i gotowość do współpracy z kierownictwem oraz wszystkimi pracownikami Ośrodka.
Pan Prezydent podziękował dotychczas pełniącemu obowiązki Dyrektora – Panu Waldemarowi Kozioł za kierowanie Ośrodkiem przez ostatnie 14 miesięcy.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2017.05.30/   Dzień Matki w Domu Dziennego Pobytu

                 

W dniu 25 maja 2017r. w Domu Dziennego Pobytu w Chełmie odbyły się uroczyste obchody Dnia Matki. W obchodach uczestniczył Dyrektor MOPR Pan Waldemar Kozioł oraz Pani Dorota Betka-Bartosiewicz Kierownik Mieszkań Wieloprofilowych Chronionych wraz z podopiecznymi. Część artystyczną zaprezentowały dzieci z zaprzyjaźnionego Przedszkola Miejskiego nr 5 przy ul. Lipowej w Chełmie. Następnie Pan Dyrektor wręczył wszystkim mamom skromny upominek, po czym swój występ rozpoczął chór ”Babie Lato” prezentując piosenki oraz wiersze o matce. Po części artystycznej miał miejsce słodki poczęstunek. Czas upłynął w miłej rodzinnej atmosferze.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2017.05.19/   XVIII Pielgrzymka Środowisk Pomocy Społecznej

                 

                 

W dniu 17 maja 2017 r., pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie uczestniczyli w XVIII Pielgrzymce Środowisk Pomocy Społecznej województwa lubelskiego do Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej.
Organizatorem XVIII Pielgrzymki Środowisk Pomocy Społecznej województwa lubelskiego było Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Bone Corda” w Kalince.
Do wspólnej modlitwy pracowników pomocy społecznej oraz ich podopiecznych zaprosił Duszpasterz Pracowników Pomocy Społecznej ks. Przemysław Kuśmierz.
Mszy świętej przewodniczył J.E. Ks. Biskup Mieczysław Cisło, który wyraził swoje głębokie uznanie za ciężką pracę na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych i wykluczonych społecznie.Na ręce Dyrektorów DPS, ŚDS, WTZ i OPS przekazał podziękowania i pobłogosławił na dalszą pracę.
Wśród licznie przybyłych gości byli: Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie - Pan Mariusz Kidaj, a Wojewodę Lubelskiego dr hab. Przemysława Czarnka reprezentowała Pani Agnieszka Skubis–Rafalska.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Projekt:  Andrzej Meńczyk