Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
STRONA GŁÓWNA
CZAS PRACY OŚRODKA
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Sekcja Dodatków Mieszkaniowych
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Wolontariat
ZESPÓŁ do SPRAW PIECZY ZASTĘPCZEJ
   - Sekcja Poradnictwa i Pomocy Dziecku i Rodzinie
   - Asystent rodziny
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
DOM DZIENNEGO POBYTU
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

"CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ"-
PROJEKT
   - Informacje o projekcie
   - rekrutacja
   - Archiwum ogłoszeń
   - Otwarty konkurs ofert
"RAZEM WŚRÓD LUDZI"-
PODSUMOWANIE
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Plany postępowań o udzielenie          zamówień
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
- TEKSTOWA WERSJA STRONY -
- DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH -

monitoring pozycji

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - WITAMY  W  SERWISIE  MOPR CHEŁM -


p.o. Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie
Waldemar Kozioł

    - AKTUALNOŚCI -/2017.04.12/   Spotkanie Wielkanocne w WTZ „PROMETEUSZ”

     

12 kwietnia 2017 roku odbyło się uroczyste Spotkanie Wielkanocne uczestników, pracowników, rodziców i opiekunów oraz gości z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie i Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Chełm. W tym wzniosłym wydarzeniu poza uczestnikami Warsztatów udział wzięli: Pani Jolanta Gierasimiuk - Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych UM Chełm, Pan Waldemar Kozioł – p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie, Pani Marzena Szkałuba – p.o. Pełnomocnika Dyrektora MOPR ds. Osób Niepełnosprawnych, Pani Elżbieta Furmaniuk - Przewodnicząca Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmie oraz Pani Agnieszka Michalska - Podinspektor Wydziału Spraw Społecznych UM Chełm. Rodziców, opiekunów uczestników reprezentowali: Pani Teresa Pękała, Pani Danuta Chamera, Pani Alina Kozaczuk oraz Pani Urszula Kalisio. Zarząd I.S.O.N. ”Prometeusz” reprezentował Pan Zbigniew Jurczuk - Przewodniczący Zarządu. Na wstępie uczestnicy WTZ odczytali wersy z Pisma Świętego, nawiązujące do męki i zmartwychwstania Chrystusa. Zaproszeni goście przekazali uczestnikom Warsztatów i ich opiekunom oraz pracownikom i Zarządowi Stowarzyszenia najserdeczniejsze życzenia Wielkanocne.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2017.04.10/   Misterium Męki Pańskiej

                 

W czwartek - 6 kwietnia br. w Mieszkaniach Wieloprofilowych Chronionych odbyło się misterium. Przygotowany przez terapeutów i mieszkańców, piękny, rzeczywisty, a momentami przejmujący program w pełni przedstawił nam ostatnie dni z życia i z męki Jezusa.
Misterium Męki Pańskiej to wielkie wydarzenie w placówce, przy którym za każdym razem widownię stanowią nie tylko mieszkańcy, ale i zaproszeni goście. W tym roku jako goście obecni byli: Dyrektor WSS UM Chełm, kierownictwo Ośrodka i delegacja z miasta partnerskiego Kowel.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2017.04.05/   Spotkanie Wielkanocne w D.Dz.P.

           

W środę – 5 kwietnia 2017 r. w Domu Dziennego Pobytu w Chełmie odbyło się spotkanie z okazji Świąt Wielkiej Nocy. Uczestnikami spotkania byli nie tylko seniorzy korzystający z zajęć w placówce, ale także zaproszeni goście, wśród których byli: Proboszcz Bazyliki Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chełmie - Ks. Andrzej Sternik, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Pan Waldemar Kozioł, Główny Specjalista Pełnomocnik Dyrektora Do Spraw Osób Niepełnosprawnych Pani Marzena Szkałuba, Kierownik Wieloprofilowych Mieszkań Chronionych Pani Dorota Betka-Bartosiewicz wraz z pensjonariuszami. Po powitaniu wszystkich zgromadzonych przez p.o. Kierownika Domu Dziennego Pobytu Panią Cecylię Wawryniuk, chór ,,Babie lato” wykonał kilka pieśni nawiązujących do Świąt Wielkiej Nocy, po czym głos zabrał Ks. Andrzej Sternik, który pobłogosławił przyrządzone potrawy na stół wielkanocny i modlitwą oraz głoszonym słowem Pisma Świętego zachęcił wszystkich do godnego obchodzenia Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Następnie Pan Dyrektor MOPR Waldemar Kozioł złożył wszystkim zebranym serdeczne życzenia świąteczne. Spotkanie przebiegło w miłej rodzinnej atmosferze.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2017.03.31/   Topienie Marzanny

                 

Obrzęd topienia Marzanny kojarzony jest z zabawą z okazji nadejścia wiosny. Jak co roku seniorzy Domu Dziennego Pobytu przy ulicy Ogrodowej w Chełmie wraz z dziećmi z Przedszkola Miejskiego 5 przy ulicy Kwiatowej w Chełmie, pożegnali Marzannę – symbolizującą odchodzącą zimę.
Miejmy nadzieję że wiosna jak najszybciej nadejdzie.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2017.03.21/   Seminarium z realizacji zadań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

W dniu 21.03.2017 odbyło się seminarium dotyczące realizacji zadań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 na które zostali zaproszeni pracownicy MOPR w Chełmie. Spotkanie odbywało się w Środowiskowym Hufcu Pracy w Lublinie przy ul. Łabędziej 15.

Seminarium odbywało się pod patronatem Agencji Rynku Rolnego reprezentowanego przez Pana Marka Wojciechowskiego Dyrektora Oddziału Terenowego w Lublinie.
Wykłady z realizacji zadań w ramach programu prowadzili: Pani Edyta Zalewska Zastępca Dyrektora Biura Wspierania Konsumpcji Agencji Rynku Rolnego, Pani Anna Wiśniewska-Mucha Koordynator Placówek Pomocowych w Radzie Naczelnej PKPS, Pani Marzena Pieńkosz-Sapiecha Prezes Banku Żywności w Lublinie, Pan Marcin Fedoruk Kierownik POPŻ 2014-2020 Federacja Polskich Banków Żywności oraz Pan Maciej Budka Dyrektor Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK.

W spotkaniu brała również udział przedstawicielka Caritas Archidiecezji Sandomierskiej, która zreferowała działania pomocowe na terenie diecezji sandomierskiej.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2017.03.10/   Dzień Kobiet w Domu Dziennego Pobytu w Chełmie

                 

                 

Chociaż okazja, by obdarować kobietę czerwoną różą lub tulipanem, symbolizującym miłość czy sympatię, jest każdego dnia w roku, to jednak 8 marca jest wyjątkowy. Z tej okazji w czwartek - 9 marca br. w Domu Dziennego Pobytu w Chełmie uczestnicy, pracownicy i Dyrektor Ośrodka, wspólnie uczestniczyli w obchodach Dnia Kobiet. Zespół wokalny ”Babie lato” przygotował część artystyczną wypełnioną znanymi piosenkami. Spotkanie osłodziły ciasta wykonane przez sekcję kulinarną. Wszystkie kobiety otrzymały okolicznościową laurkę.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2017.03.09/   ”Aktywny samorząd” w 2017 rokuW związku ze złożonym Wystąpieniem o przyznanie środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2017r. informujemy, iż:

Więcej informacji w zakładce PFRON
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Projekt:  Andrzej Meńczyk