Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
-->
Rodzina 500+
Dobry Start 300
Asystent Osoby Niepełnosprawnej
STRONA GŁÓWNA
Klauzula RODO
CZAS PRACY OŚRODKA
WYDZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
ZESPÓŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ
ZESPÓŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
ZESPÓŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
   - Świadczenie "Dobry start"(300+)
ZESPÓŁ DODATKÓW MIESZKANIOWYCH I ENERGETYCZNYCH
Zespół Obsługi Dofinansowań dla Osób z Niepełnosprawnością
WYDZIAŁ INTEGRACJI I USŁUG SPOŁECZNYCH
ZESPÓŁ PIECZY ZASTĘPCZEJ
   - PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY do spraw rodzinnej pieczy zastępczej
ZESPÓŁ POGŁĘBIONEJ PRACY SOCJALNEJ
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
OŚRODKI WSPARCIA
DZIENNY DOM SENIOR +
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

"CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ"-
PROJEKT
   - Informacje o projekcie
NOWY MODEL POMOCY -
SKUTECZNA PRACA SOCJALNA
BLIŻEJ RODZINY
REKRUTACJA
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Plany postępowań o udzielenie          zamówień
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
Pomoc Żywnościowa
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
FACEBOOK FACEBOOK
KARTA SENIORA
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Bank Żywności


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - WITAMY  W  SERWISIE  MOPR CHEŁM -

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Chełmie

mgr Katarzyna Sokołowska
Zastępca Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Chełmie

mgr Dorota Betka-Bartosiewicz

    - --------------------------------------------------------------------------------------------------- -
        
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
        
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
        
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
        
    - AKTUALNOŚCI -/2020.07.31/   „Dobry Start” dla uczniów w pieczy zastępczej

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny.
Ze świadczenia „Dobry Start” korzystają dzieci przebywające w pieczy zastępczej. Wniosek składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Świadczenie przysługuje na dziecko uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20. roku życia, natomiast dzieci legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, które uczą się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.
Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne. Program Dobry Start nie obejmuje także studentów.
Wnioski w formie papierowej można składać od 3 sierpnia do 30 listopada 2020 r. w Zespole Pieczy Zastępczej przy ul. Jedność 43 w godzinach od 7.30 do 15.30.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2020.07.29/   UWAGA !

Od sierpnia 2020 roku wnioski o ustalenie prawa do świadczeń:
• rodzinnych
• alimentacyjnych
• dobry start (300 +)

na okres 2020/2021 będą przyjmowane także w punkcie obsługi PFRON przy Placu Niepodległości 1, 22-100 Chełm (wejście od zachodniego parkingu pokój 377)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2020.07.24/   Setne urodziny Pani Jadwigi

                 

Niecodzienną uroczystość 100 lat życia obchodziła Pani Jadwiga Florek mieszkanka Chełma, emerytowany lekarz stomatolog.
Z tej wyjątkowej okazji kwiaty i życzenia przekazali Prezydent Miasta Chełm Pan Jakub Banaszek, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie Pani Katarzyna Sokołowska, przedstawiciel ZUS Inspektorat w Chełmie oraz rodzina. Dopełnieniem uroczystości był specjalnie przygotowany na tę okazję tort urodzinowy, Pani Jadwiga sama osobiście zdmuchnęła umieszczone na nim świeczki.
Spotkanie upłynęło w miłej, rodzinnej atmosferze i było okazją do poznania bogatego życiorysu Pani Jadwigi, która cieszy się dobrą kondycją, pogodą ducha i ogromnym wsparciem rodziny.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2020.07.23/   Komunikat

Uprzejmie informujemy, że od dnia 17 lipca 2020 roku uległa zmianie nazwa Zespołu do Obsługi PFRON. Zgodnie z Zarzšdzeniem Nr 745/20 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym MOPR w Chełmie - Zespół do Obsługi PFRON otrzymuje nazwę Zespół Obsługi Dofinansowań Dla Osób Z Niepełnosprawnością. Jednocześnie informujemy, że zmianie uległa jedynie nazwa, natomiast wszystkie pozostałe dane, w tym numery telefonów, adresy stacjonarne, a także adres poczty elektronicznej pozostają bez zmian:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie Zespół Obsługi Dofinansowań Dla Osób Z Niepełnosprawnością Pełnomocnik Dyrektora do Spraw Osób Niepełnosprawnych ul. Kolejowa 8, tel: 82 564 38 55

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie Zespół Obsługi Dofinansowań Dla Osób Z Niepełnosprawnością ul. Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm (wejście od zachodniego parkingu - pokój 377) tel: 82 549 70 91

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2020.07.22/   Bon Turystyczny

                 

     

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie przystępuje do realizacji bonu turystycznego. W ramach Programu ”Rodzina 500+” na każde dziecko umieszczone w pieczy zastępczej, na które przyznane jest wsparcie, przysłyguje jednorazowe świadczenie pięciusetzłotowe w formie bonu na sfinansowanie kosztów wypoczynku w Polsce (w przypadku dziecka niepełnosprawnego również dodatkowe jednorazowe świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł czyli łącznie 1 000 zł)

Życzymy rodzinom zastępczym udanego wakacyjnego wypoczynku!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2020.07.15/   PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY do spraw rodzinnej pieczy zastępczej

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY do spraw rodzinnej pieczy zastępczej prowadzi nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka w szczególności poprzez udzielanie mieszkańcom miasta Chełm informacji i wyjaśnień z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej.

Zapraszamy osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej do kontaktu z Punktem Informacyjno-Konsultacyjnym do spraw rodzinnej pieczy zastępczej. Udzielimy informacji kto może zostać rodziną zastępczą, jakie trzeba spełniać warunki mieszkaniowe, czy funkcję rodziny zastępczej może pełnić osoba samotna, czy kandydat /kandydaci muszą posiadać stałe źródło dochodu, czy wiek jest ograniczeniem do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Przyjdź! Zapytaj! Zadzwoń do nas!

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY do spraw rodzinnej pieczy zastępczej mieści się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie, Wydział Integracji i Usług Społecznych - Zespół Pieczy Zastępczej, ul. Jedność 43, 22-100 Chełm i jest czynny w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, telefon: 82 565 91 62

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2020.07.15/   Poradnictwo specjalistyczne

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie zapewnia rodzinom objętym wsparciem asystenta rodziny korzystanie z bezpłatnych porad socjoterapeuty, psychologa oraz radcy prawnego.
Asystenci rodziny wspieraja rodziny w trudnym dla każdego okresie spowodowanym pandemiią COVID-19 oraz motywują do systematycznego korzystania z poradnictwa.
Porady ww. specjalistów cieszą sie dużym zainteresowaniem. Zachęcamy osoby potrzebujące do korzystania z ww. form wsparcia.
Więcej informacji chętnie udzielą pracownicy MOPR pod nr telefonu: 82 565 91 62, lub w Zespole Pieczy Zastępczej ul. Jedność 43, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Projekt:  Andrzej Meńczyk