Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
-->
Rodzina 500+
Dobry Start 300
Asystent Osoby Niepełnosprawnej
STRONA GŁÓWNA
Klauzula RODO
CZAS PRACY OŚRODKA
WYDZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
ZESPÓŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ
ZESPÓŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
ZESPÓŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
   - Świadczenie "Dobry start"(300+)
ZESPÓŁ DODATKÓW MIESZKANIOWYCH I ENERGETYCZNYCH
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
WYDZIAŁ INTEGRACJI I USŁUG SPOŁECZNYCH
ZESPÓŁ PIECZY ZASTĘPCZEJ
   - PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY do spraw rodzinnej pieczy zastępczej
ZESPÓŁ POGŁĘBIONEJ PRACY SOCJALNEJ
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
OŚRODKI WSPARCIA
DZIENNY DOM SENIOR +
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

"CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ"-
PROJEKT
   - Informacje o projekcie
NOWY MODEL POMOCY -
SKUTECZNA PRACA SOCJALNA
BLIŻEJ RODZINY
REKRUTACJA
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Plany postępowań o udzielenie          zamówień
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
Pomoc Żywnościowa
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
FACEBOOK FACEBOOK
KARTA SENIORA
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Bank Żywności


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - WITAMY  W  SERWISIE  MOPR CHEŁM -

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Chełmie

mgr Katarzyna Sokołowska
Zastępca Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Chełmie

mgr Dorota Betka-Bartosiewicz

    - --------------------------------------------------------------------------------------------------- -
        
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
        
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
        
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
        
    - AKTUALNOŚCI -/2020.07.01/   REKRUTACJA !!!! DO ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ, KTÓRA UCZY, BAWI,WYCHOWUJE…

     


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2020.06.22/   Senior+

                 

     

Poczęstunek na świeżym powietrzu odbył się 19 czerwca w Dziennym Domu Senior+. Po długiej przerwie odbyły się rozmowy, śpiewy i wymiana poglądów. Dobrze jest znów razem spędzać czas ...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2020.06.17/   Laptopy dla dzieci z rodzinnych domów dziecka

                 

Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, zajmująca się m.in. działaniami edukacyjnymi i przeciwdziałaniem wykluczeniu edukacyjnemu dzieci i młodzieży, w ramach projektu #włączamyDoEdukacji, wsparła dwa rodzinne domy dziecka funkcjonujące na terenie Chełma poprzez przekazanie laptopów.
Dzieci wychowujące się w rodzinnej pieczy zastępczej otrzymały łącznie 6 nowych laptopów, które posłużą do nauki zdalnej.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2020.05.28/   Dzień Rodzicielstwa Zastępczego


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2020.05.08/   Komunikat ws. zespołu do obsługi PFRON w MOPR Chełm

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska Osób z niepełnosprawnością z terenu Miasta Chełm oraz mając na uwadze poprawę dostępności do innych usług i nowych programów realizowanych przez MOPR między innymi: „opieka wytchnieniowa”, „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” informuję, że z dniem 11 maja 2020r. w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Kolejowej 8 zostanie uruchomiony dodatkowy punkt obsługi dofinansowań PFRON. Dotychczasowe biuro Zespołu Obsługi PFRON mieszczące się na ul. Plac Niepodległości 1 pozostaje w niezmienionej lokalizacji.
Od 11 maja 2020 roku mieszkańcy Chełma będą mieli do dyspozycji i wyboru dwa punkty obsługi dofinansowań PFRON dla osób niepełnosprawnych: jeden zlokalizowany w „Gmachu” zaś drugi w budynku głównym MOPR przy ul. Kolejowej 8.
Oba miejsca są w pełni przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2020.04.24/   Pomoc żywnościowa w ramach PO PŻ 2014-2020 – podprogram 2019

                 

           

MOPR na bieżąco realizuje zadanie wydawania żywności dla potrzebujących. Żywność do przygotowania paczek dla mieszkańców Chełma otrzymujemy z Banku Żywności.
W dystrybucji pomagają żołnierze WOT.

W transzy wiosennej, mając na uwadze ograniczenia związane ze stanem epidemii, zaplanowano trzy dostawy żywności. Łącznie do końca maja planujemy rozdać paczki dla 800 osób – 9012 kg
Od początku kwietnia z pomocą żołnierzy WOT rozdaliśmy już paczki dla 240 osób.
Sukcesywnie do końca maja chcemy rozdysponować żywność kolejnych 560.
Dostawy odbywają się systematycznie, po wcześniejszym telefonicznym umawianiu rodzin.
Ostatnia dostawa żywności – 200 kg - przyjedzie do MOPR w pierwszym tygodniu maja.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2020.04.23/   Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie prowadzi nabór na kandydatów na asystentów osób niepełnosprawnych do realizacji zadania finansowanego w ramach resortowego programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ”Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020, dedykowanego osobom niepełnosprawnym, posiadającym orzeczenie o znacznym
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Projekt:  Andrzej Meńczyk