Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
STRONA GŁÓWNA
CZAS PRACY OŚRODKA
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Sekcja Dodatków Mieszkaniowych
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Wolontariat
ZESPÓŁ do SPRAW PIECZY ZASTĘPCZEJ
   - Sekcja Poradnictwa i Pomocy Dziecku i Rodzinie
   - Asystent rodziny
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
DOM DZIENNEGO POBYTU
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
"RAZEM WŚRÓD LUDZI"-
PODSUMOWANIE
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
- TEKSTOWA WERSJA STRONY -
- DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH -

monitoring pozycji

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - WITAMY  W  SERWISIE  MOPR CHEŁM -


p.o. Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie
Waldemar Kozioł

    - AKTUALNOŚCI -/2016.12.02/   Programu Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2016

                 

                 

W dniu 1 grudnia 2016r. pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie po raz kolejny stanęli przed dużym wyzwaniem przyjmując 9 822,2 kg żywności, która następnie została rozdysponowana wśród beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2016.
Mimo licznych przeciwności pojawiających się na poszczególnych etapach, dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników Ośrodka akcja wydawania żywności przebiegła sprawnie dając satysfakcję pracownikom uczestniczącym w akcji oraz zadowolenie z atrakcyjnych darów podopiecznym.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2016.12.02/   Dyrektor MOPR w Chełmie w składzie Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

Z dniem 1 grudnia 2016 r. Pan Waldemar Kozioł Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie został powołany do składu Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym Województwa Lubelskiego.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2016.12.01/   Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2016

           

Celem Programu jest ograniczenie ubóstwa przez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.
W ramach Programu, pomoc osobom zakwalifikowanym, przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie do otrzymania pomocy żywnościowej w tym rodzinom z dziećmi i o niskich dochodach udzielana będzie pomoc żywnościowa w formie paczek do czerwca 2017r.
Dla każdego odbiorcy Programu 2016 przewidziane są paczki zawierające:

1. makaron
2. ryż
3. herbatniki
4. mleko
5. ser podpuszczkowy
6. groszek z marchewką
7. fasola biała
8. koncentrat pomidorowy
9. powidła śliwkowe
10. gulasz wieprzowy z warzywami
11. filet z makreli w oleju
12. szynka drobiowa
13. cukier
14. olej rzepakowy.

Dodatkowo Bank Żywności prowadzi działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu pomocy najbardziej potrzebującym a wśród nich:
- warsztaty kulinarne z udziałem ekspertów kulinarnych i dietetyków,
- warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
- programy edukacyjne mające na celu zapoznanie uczestników z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywnościowa,
- warsztaty edukacji ekonomicznej, nauka tworzenia, realizacji i kontroli własnego budżetu, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego z uwzględnieniem wszystkich dochodów rodziny w tym darów żywnościowych.

Dla beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2016 w dniu 24 listopada 2016r., na terenie miasta Chełm, odbyły się warsztaty ekonomiczne i warsztaty dietetyczne, w których ogółem uczestniczyło 51 osób. Zajęcia prowadzili specjaliści z Banku Żywności w Lublinie a przedstawiona tematyka cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Kolejne dary dla beneficjentów, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2016 będą wydawane w siedzibie MOPR ul. Kolejowa 8 w dniu 1 grudnia 2016r.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2016.11.28/   Spotkania informacyjne z rodzicami dzieci niepełnosprawnych

     

Październikowe spotkanie Klubu Rodziców Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Integracyjnymi „Razem” w Chełmie poświęcone było zasadom ubiegania się o dofinansowania ze środków PFRON będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie.
Pani Marzena Szkałuba p.o. Kierownika Zespołu do Obsługi PFRON Główny Specjalista Pełnomocnik Dyrektora do Spraw Osób Niepełnosprawnych - przekazała rodzicom informację o możliwości korzystania z przedmiotowych środków. Omówiła akty prawne dotyczące niepełnosprawności.
Rodzice otrzymali praktyczną wiedzę i wzory dokumentów jakie należy składać przy ubieganiu się o środki PFRON.
W dniu 28 listopada br. na prośbę Pani Elżbiety Nowaczewskiej Dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi „Razem” w Chełmie ponownie odbyło się spotkanie informacyjne z rodzicami dzieci niepełnosprawnych.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2016.11.21/   Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień 21 listopada jest obchodzony w naszym kraju jako Dzień Pracownika Socjalnego. Jest to święto pracowników socjalnych ale również wszystkich pracowników służb społecznych.
W dniu wczorajszym pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie spotkali się z tej okazji na uroczystej gali w Chełmskim Domu Kultury. Wspólnie z pracownikami Ośrodka świętowali zaproszeni goście, a wśród nich: Pan Zygmunt Gardziński Przewodniczący Rady Miasta Chełm, Pani Joanna Lis Przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miasta Chełm, Pan Kazimierz Mazurek Przewodniczący Okręgowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Chełmie - Radny Rady Miasta Chełm, Pan Ryszard Dżaman Radny Rady Miasta Chełm, Pan Stanisław Mościcki Zastępca Prezydenta Miasta Chełm, Pani Jolanta Gierasimiuk Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Chełm, Pan Marcin Łopacki Kierownik Filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Chełmie, Pani Sofija Sagal Dyrektor Socjalnej Służby w Kowlu, prezesi spółek i jednostek Miasta Chełm m. in. Pan Zbigniew Matuszczak Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Chełmie, Pan Marian Tywoniuk Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Mieszkaniowych w Chełmie, Pan Lech Błazucki Dyrektor Miejskiego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie, Pani Katarzyna Sokołowska Dyrektor Centrum Integracji Społecznej w Chełmie, Pani Krystyna Szpak - Lipińska Dyrektor Medycznego Studium Zawodowego w Chełmie. Ponadto w imprezie udział wzięli dyrektorzy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej Miasta i Powiatu Chełmskiego, kierownictwa warsztatów terapii zajęciowej, przedstawiciele stowarzyszeń współpracujących na co dzień z MOPR, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnej pieczy zastępczej, uczestnicy domu dziennego pobytu, mieszkańcy wieloprofilowych mieszkań chronionych i inne osoby.
Ośmiu pracowników zostało wyróżnionych listami gratulacyjnymi Prezydenta Miasta Chełm - Pani Agaty Fisz. Dyrektor MOPR wręczył listy gratulacyjne 34 pracownikom.
Ponadto podczas spotkania w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, w podziękowaniu za trudną i pełną pasji pracę, dwóch pracowników socjalnych MOPR Pani Barbara Ciechomska i Pani Grażyna Protas otrzymały listy gratulacyjne, które wręczył Wojewoda Lubelski - Pan Przemysław Czarnek.
Wszystkim uczestnikom uroczystości z okazji Święta Pomocy Społecznej serdecznie dziękujemy.

Z okazji święta na ręce Dyrektora MOPR wpłynęły listy gratulacyjne i życzenia m.in. od:

                 

                 


Listy gratulacyjne wojewody:

                 


Dzień Pracownika Socjalnego - CHDK (galeria)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2016.11.21/   Życzenia Pani Elżbiety Rafalskiej Minister MRPiPS z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią życzeń Pani Elżbiety Rafalskiej Minister Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

więcej


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2016.11.21/   Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę

                 

Bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto „rozdaje”, kto zdolny jest dawać.” - św. Jan Paweł II

W niedzielę - 20 listopada br. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. W tym też dniu na terenie naszego miasta, MOPR w Chełmie prowadził Wielką Uliczną Zbiórkę Darów w ramach Ogólnopolskiej Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”.

Wolontariusze zbierali wyłącznie dary rzeczowe, tj.: odzież, obuwie, zabawki, książki, słodycze, żywność długoterminową, ziemiopłody. Dary w formie paczek przekazane zostaną dzieciom potrzebującym z rodzin wielodzietnych, niepełnych, rozbitych, będących w trudnej sytuacji materialnej oraz dzieciom niepełnosprawnym.

Osoby i instytucje, które chcą wesprzeć akcję mogą do dnia 30 grudnia br. przynosić dary do sztabu akcji zorganizowanym w MOPR w Chełmie przy ul. Kolejowej 8.

Osoba do kontaktu: Pani Edyta Ostapińska.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Projekt:  Andrzej Meńczyk