Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
STRONA GŁÓWNA
CZAS PRACY OŚRODKA
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Sekcja Dodatków Mieszkaniowych
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Wolontariat
ZESPÓŁ do SPRAW PIECZY ZASTĘPCZEJ
   - Sekcja Poradnictwa i Pomocy Dziecku i Rodzinie
   - Asystent rodziny
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
DOM DZIENNEGO POBYTU
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

"CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ"-
PROJEKT
   - Informacje o projekcie
   - rekrutacja
   - Otwarty konkurs ofert
"RAZEM WŚRÓD LUDZI"-
PODSUMOWANIE
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Plany postępowań o udzielenie          zamówień
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
- TEKSTOWA WERSJA STRONY -
- DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH -

monitoring pozycji

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - WITAMY  W  SERWISIE  MOPR CHEŁM -


p.o. Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie
Waldemar Kozioł

    - AKTUALNOŚCI -/2017.03.21/   Seminarium z realizacji zadań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

W dniu 21.03.2017 odbyło się seminarium dotyczące realizacji zadań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 na które zostali zaproszeni pracownicy MOPR w Chełmie. Spotkanie odbywało się w Środowiskowym Hufcu Pracy w Lublinie przy ul. Łabędziej 15.

Seminarium odbywało się pod patronatem Agencji Rynku Rolnego reprezentowanego przez Pana Marka Wojciechowskiego Dyrektora Oddziału Terenowego w Lublinie.
Wykłady z realizacji zadań w ramach programu prowadzili: Pani Edyta Zalewska Zastępca Dyrektora Biura Wspierania Konsumpcji Agencji Rynku Rolnego, Pani Anna Wiśniewska-Mucha Koordynator Placówek Pomocowych w Radzie Naczelnej PKPS, Pani Marzena Pieńkosz-Sapiecha Prezes Banku Żywności w Lublinie, Pan Marcin Fedoruk Kierownik POPŻ 2014-2020 Federacja Polskich Banków Żywności oraz Pan Maciej Budka Dyrektor Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK.

W spotkaniu brała również udział przedstawicielka Caritas Archidiecezji Sandomierskiej, która zreferowała działania pomocowe na terenie diecezji sandomierskiej.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2017.03.10/   Dzień Kobiet w Domu Dziennego Pobytu w Chełmie

                 

                 

Chociaż okazja, by obdarować kobietę czerwoną różą lub tulipanem, symbolizującym miłość czy sympatię, jest każdego dnia w roku, to jednak 8 marca jest wyjątkowy. Z tej okazji w czwartek - 9 marca br. w Domu Dziennego Pobytu w Chełmie uczestnicy, pracownicy i Dyrektor Ośrodka, wspólnie uczestniczyli w obchodach Dnia Kobiet. Zespół wokalny ”Babie lato” przygotował część artystyczną wypełnioną znanymi piosenkami. Spotkanie osłodziły ciasta wykonane przez sekcję kulinarną. Wszystkie kobiety otrzymały okolicznościową laurkę.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2017.03.09/   ”Aktywny samorząd” w 2017 rokuW związku ze złożonym Wystąpieniem o przyznanie środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2017r. informujemy, iż:

Więcej informacji w zakładce PFRON
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2017.03.07/   Kino bez barier w Chełmskiej Bibliotece Publicznej

Chełmska Biblioteka Publiczna we współpracy z Fundacją Larix organizuje pokazy filmowe dla osób niewidomych.

Audiodekrypcja to zwięzły i bardzo precyzyjny opis tego, co pojawia się na ekranie, a czego osoba niewidoma nie może zobaczyć. Dodatkowy opis lektora umożliwia osobom z dysfunkcją wzroku kontakt z filmem oraz udział w życiu kulturalnym. Jeszcze kilka lat temu audiodeskrypcja w Polsce raczkowała, dzisiaj jest dostępna w coraz większym zakresie.
Pierwszy z całego cyklu już się odbył 22 lutego br. i był to film w reż. Janusza Majewskiego „Excentrycy”, następne projekcje zaplanowano na:
29 marca - Moje córki krowy, reż. Kinga Dębska
26 kwietnia - Król życia, reż. Jerzy Zieliński
31 maja - Róża, reż. Wojtek Smarzowski
28 czerwca - Obce niebo, reż. Dariusz Gajewski.


Pokazy filmowe odbywają się w sali widowiskowej ChBP przy ul. Partyzantów 40 w Chełmie o godz. 12.00


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2017.03.06/   Konferencja z przedstawicielami Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

     

W dniu 3 marca 2017 r. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyła się konferencja podsumowująca realizację Programu „Rodzina500+” oraz zagadnień dotyczących polityki senioralnej, w której uczestniczyli przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej z terenu województwa lubelskiego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie reprezentował Pan Waldemar Kozioł p.o. Dyrektora, Pani Irena Dziurawiec kierownik Działu Świadczeń Pomocy Środowiskowej, Pani Leokadia Sadowska kierownik Działu Usług Opiekuńczych oraz Pani Agnieszka Michaluta p.o. kierownika Działu Świadczeń Wychowawczych.
Konferencję otworzył i powitał przybyłych gości Pan Albin Mazurek Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wśród prelegentów głos zabrali:
- Pan Krzysztof Michałkiewicz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej omówił rezultaty wprowadzenia programu 500+ w kontekście województwa lubelskiego a także przedstawił założenia innych działań podejmowanych przez rząd w obrębie szeroko rozumianej polityki rodzinnej.
- Pan Tomasz Pitucha pełnomocnik wojewody lubelskiego ds. rodziny przedstawił podsumowanie realizacji programu 500+ w naszym regionie.
- Pan Mirosław Przewoźnik dyrektor biura pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych zaprezentował działania realizowane w obszarze osób niepełnosprawnych.
Spotkanie zakończyła dyskusja oraz pytania i uwagi do przedstawicieli Ministerstwa.

materiały z konferencji

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2017.03.03/   Luty w Mieszkaniach Wieloprofilowych Chronionych w Chełmie

                 

                 

Świętowanie walentynek, tłustego czwartku i ostatek w m-cu lutym w Mieszkaniach Wieloprofilowych Chronionych w Chełmie, bardzo pozytywnie wpłynęło na samopoczucie mieszkańców. O atrakcje i niespodzianki zadbali terapeuci. Czerwone serduszka, anonimowe kartki, drobne upominki czy słodkości - tak darzące się uczuciem osoby obchodzą ten wyjątkowy dzień.
Tłusty czwartek to staropolski zwyczaj i tradycja smażenia pączków lub faworków, zwanych też chrustem. Ostatki to natomiast zwiastun 40 chudych dni i okres przygotowań do świąt wielkanocnych.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2017.02.16/   Komunikat ”Aktywny samorząd” w 2017 roku

W 2017 roku realizowane będą następujące formy wsparcia (czytaj więcej)


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Projekt:  Andrzej Meńczyk