Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
STRONA GŁÓWNA
CZAS PRACY OŚRODKA
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Sekcja Dodatków Mieszkaniowych
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Wolontariat
ZESPÓŁ do SPRAW PIECZY ZASTĘPCZEJ
   - Sekcja Poradnictwa i Pomocy Dziecku i Rodzinie
   - Asystent rodziny
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
DOM DZIENNEGO POBYTU
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
"RAZEM WŚRÓD LUDZI"-
PODSUMOWANIE
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
- TEKSTOWA WERSJA STRONY -
- DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH -

monitoring pozycji

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - WITAMY  W  SERWISIE  MOPR CHEŁM -


p.o. Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie
Waldemar Kozioł

    - AKTUALNOŚCI -
/2016.08.26/   Upływa termin zakończenia naboru wniosków w ramach pilotażowego programu ”Aktywny samorząd”
KOMUNIKAT

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie informuje, że termin zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2016 roku upływa:

- w MODULE I - dnia 30 sierpnia 2016r.

- w MODULE II - dnia 10 października 2016r.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora programu, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.

Ubiegając się o przywrócenie terminu, wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu.

W 2016 roku, realizowane są następujące formy wsparcia w ramach realizacji ww. programu:

Moduł I:

- Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

- Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

- Obszar B Zadanie 1- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

- Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

- Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

- Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

- Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

- Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2016.08.25/   Informacja dotycząca realizacji świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+

                 

Dnia 25 sierpnia 2016 r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie podziękował pracownikom Działu Świadczeń Wychowawczych za sprawne i terminowe wprowadzenie świadczenia „Rodzina 500+” i wręczył list gratulacyjny Pani Agnieszce Michalucie – kierownikowi Działu Świadczeń Wychowawczych. Od dnia 01.04.2016 r. do dnia 01.07.2016 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie wpłynęło łącznie 4 013 wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego. Interesanci złożyli 3 297 wniosków w formie papierowej w czterech punktach rozlokowanych na terenie Chełma oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie. Dodatkowo zostało złożonych 716 wniosków za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Do dnia 25.08.2016 r. wydano 4 032 decyzje, w tym 223 decyzje przyznające świadczenie wychowawcze dla dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2016.08.24/   Wyprawki szkolne ufundowane przez Izbę Komorniczą w Lublinie

                 

Dnia 24 sierpnia 2016r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie przedstawiciele Rady Izby Komorniczej w Lublinie po raz kolejny wręczyli 15 dzieciom z rodzin objętych pomocą Ośrodka wyprawki szkolne. Za ten szlachetny gest ze strony Izby Komorniczej na rzecz dzieci będących w trudnej sytuacji podziękował oraz złożył życzenia sukcesów w szkole Dyrektor MOPR Pan Waldemar Kozioł. Szczęśliwym dzieciom wyprawki wręczał Pan Tomasz Fornalski Rzecznik Rady Izby Komorniczej w Lublinie oraz Pani Katarzyna Ryń-Kowalska Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin -Zachód.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2016.08.12/   XV Biesiada integracyjna w Krasnymstawie

                 

                 

We wtorek - 10 sierpnia uczestnicy DDzP w Chełmie wzięli udział w XV Biesiadzie Integracyjnej dla osób starszych i niepełnosprawnych, zorganizowanej w ogrodach MOPS w Krasnymstawie przez DDPS i KSOZPiPS. Scenariusz biesiady pod hasłem ”Lata 20-te, lata 30-te” oraz wystrój, charakterystyczne stroje, znany repertuar, dynamiczne aranżacje i wykonanie, wspólna zabawa i przepyszne przekąski sprawiły, że wszyscy bawili się doskonale. W imprezie udział wzięło wielu zaproszonych gości z terenu miasta i powiatu krasnostawskiego oraz mieszkańcy zaprzyjaźnionych domów pomocy społecznej i uczestnicy ośrodków wsparcia.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2016.07.29/   Komunikat ws przyjmowania wniosków na św. z funduszu alimentacyjnego na nowy okres św. 2016/2017

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2016r. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2016/2017.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ^wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do 31 października 2016r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do 30 listopada 2016r.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2016.07.04/   Bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach językowych:
język angielski, niemiecki lub francuski
Szkolenia językowe trwają 120h, 240h lub 360h w zależności od poziomu zaawansowania

oraz komputerowych z zakresu ICT (opcjonalnie)
Szkolenia komputerowe – każde szkolenie trwa 80h

[ więcej ]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2016.06.24/   Grilowanie pełną parą

                 

Początek lata to doskonała okazja by wyjść na dwór i upiec na grillu trochę mięcha. Kiełbaski to zdecydowanie najczęściej przygotowywana potrawa z grilla. Zwykle pieczemy je bez żadnych dodatków, doprawiając co najwyżej keczupem lub musztardą. We wtorek -21 czerwca kiełbaski na grillu piekli podopieczni w Mieszkaniach Wieloprofilowych Chronionych w Chełmie. Mieszkańcy uwielbiają wspólne posiłki, gdyż nie od dziś wiadomo że w ten sposób cementuje się więź i że razem smakuje lepiej.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Projekt:  Andrzej Meńczyk