Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
-->
Rodzina 500+
Dobry Start 300
Asystent Osoby Niepełnosprawnej
STRONA GŁÓWNA
Klauzula RODO
CZAS PRACY OŚRODKA
WYDZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
ZESPÓŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ
ZESPÓŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
ZESPÓŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
   - Świadczenie "Dobry start"(300+)
ZESPÓŁ DODATKÓW MIESZKANIOWYCH I ENERGETYCZNYCH
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
WYDZIAŁ INTEGRACJI I USŁUG SPOŁECZNYCH
ZESPÓŁ PIECZY ZASTĘPCZEJ
   - PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY do spraw rodzinnej pieczy zastępczej
ZESPÓŁ POGŁĘBIONEJ PRACY SOCJALNEJ
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
OŚRODKI WSPARCIA
DZIENNY DOM SENIOR +
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

"CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ"-
PROJEKT
   - Informacje o projekcie
NOWY MODEL POMOCY -
SKUTECZNA PRACA SOCJALNA
BLIŻEJ RODZINY
REKRUTACJA
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Plany postępowań o udzielenie          zamówień
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
Pomoc Żywnościowa
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
FACEBOOK FACEBOOK
KARTA SENIORA
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Bank Żywności


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - WITAMY  W  SERWISIE  MOPR CHEŁM -

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Chełmie

mgr Katarzyna Sokołowska
Zastępca Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Chełmie

mgr Dorota Betka-Bartosiewicz

    - --------------------------------------------------------------------------------------------------- -
        
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
        
    - AKTUALNOŚCI -/2020.05.28/   Dzień Rodzicielstwa Zastępczego


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2020.05.08/   Komunikat ws. zespołu do obsługi PFRON w MOPR Chełm

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska Osób z niepełnosprawnością z terenu Miasta Chełm oraz mając na uwadze poprawę dostępności do innych usług i nowych programów realizowanych przez MOPR między innymi: „opieka wytchnieniowa”, „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” informuję, że z dniem 11 maja 2020r. w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Kolejowej 8 zostanie uruchomiony dodatkowy punkt obsługi dofinansowań PFRON. Dotychczasowe biuro Zespołu Obsługi PFRON mieszczące się na ul. Plac Niepodległości 1 pozostaje w niezmienionej lokalizacji.
Od 11 maja 2020 roku mieszkańcy Chełma będą mieli do dyspozycji i wyboru dwa punkty obsługi dofinansowań PFRON dla osób niepełnosprawnych: jeden zlokalizowany w „Gmachu” zaś drugi w budynku głównym MOPR przy ul. Kolejowej 8.
Oba miejsca są w pełni przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2020.04.24/   Pomoc żywnościowa w ramach PO PŻ 2014-2020 – podprogram 2019

                 

           

MOPR na bieżąco realizuje zadanie wydawania żywności dla potrzebujących. Żywność do przygotowania paczek dla mieszkańców Chełma otrzymujemy z Banku Żywności.
W dystrybucji pomagają żołnierze WOT.

W transzy wiosennej, mając na uwadze ograniczenia związane ze stanem epidemii, zaplanowano trzy dostawy żywności. Łącznie do końca maja planujemy rozdać paczki dla 800 osób – 9012 kg
Od początku kwietnia z pomocą żołnierzy WOT rozdaliśmy już paczki dla 240 osób.
Sukcesywnie do końca maja chcemy rozdysponować żywność kolejnych 560.
Dostawy odbywają się systematycznie, po wcześniejszym telefonicznym umawianiu rodzin.
Ostatnia dostawa żywności – 200 kg - przyjedzie do MOPR w pierwszym tygodniu maja.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2020.04.23/   Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie prowadzi nabór na kandydatów na asystentów osób niepełnosprawnych do realizacji zadania finansowanego w ramach resortowego programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ”Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020, dedykowanego osobom niepełnosprawnym, posiadającym orzeczenie o znacznym
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2020.04.20/   Zmiana godzin czasu pracy

Od poniedziałku 20 kwietnia Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie zmienia godziny pracy. Pracownicy będą służyć pomocą mieszkańcom od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2020.04.10/   Pomoc PFRON dla osób niepełnosprawnych w związku z epidemią koronawirusa

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. czytaj więcej
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2020.04.09/   Świetlica Środowiskowa On line.

           

W związku z wprowadzeniem w całym kraju stanu zagrożenia epidemiologicznego, codzienne życie zmieniło się diametralnie. Większość instytucji państwowych została zamknięta dla klientów, szkoły również. Młodzi ludzie w ciągu kilku dni musieli przeprogramować swoje szkolne życie do warunków domowych, gdzie codziennie uczą się zdalnie.

Do tej pory Świetlica Środowiskowa przy MOPR, była otwarta dla dzieci i młodzieży od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, jej głównym celem była pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji, prezentowaniu właściwych postaw społecznych oraz rozwijaniu zainteresowań. W związku z pandemią musiała zostać również zamknięta do odwołania.

A może Świetlica on line? Pomoc w odrabianiu lekcji, wsparcie psychologiczno – pedagogiczne, zapełnienie monotonii uczestników za pomocą social mediów – na taki pomysł wpadła pani Magdalena Środa koordynująca pracą świetlicy środowiskowej, która poinformowała mnie o swoim działaniu – Mówi Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie Pani Katarzyna Sokołowska.

Jak działa wirtualna świetlica?

Na jednym z portali społecznościowych pani Magda założyła grupę dla uczestników zajęć świetlicowych i ich rodziców, gdzie codziennie wstawiane są pożyteczne informacje dla młodych ludzi i ich opiekunów, jak również uczniowie mogą otrzymać pomoc w odrabianiu prac domowych.

Na podopiecznych zajęć świetlicowych, codziennie pod specjalnymi numerami telefonów czekają pani Magdalena Pietruszka Pandey – psycholog, pani Marta Szornal – pedagog, która również prowadzi wideo-konsultacje oraz pani Magda, która z wykształcenia jest również pedagogiem. Wszystkie te działania mają służyć dobru podopiecznych.

Nowy model pracy.

Codziennie pracownicy świetlicy łączą się na wideokonferencjach z uczestnikami, rodzicami, prowadzone są również rozmowy telefoniczne. Podczas wirtualnych spotkań omawiane są prace domowe, które przysparzają o problem w samodzielnym rozwiązaniu, trudności wychowawcze a także bardziej przyziemne rzeczy, jak rozmowy o formach spędzania czasu wolnego czy dyskusjach o nowościach muzycznych.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Projekt:  Andrzej Meńczyk