Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
STRONA GŁÓWNA
CZAS PRACY OŚRODKA
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Sekcja Dodatków Mieszkaniowych
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Wolontariat
ZESPÓŁ do SPRAW PIECZY ZASTĘPCZEJ
   - Sekcja Poradnictwa i Pomocy Dziecku i Rodzinie
   - Asystent rodziny
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
DOM DZIENNEGO POBYTU
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
"RAZEM WŚRÓD LUDZI"-
PODSUMOWANIE
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
- TEKSTOWA WERSJA STRONY -
- DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH -

monitoring pozycji

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - WITAMY  W  SERWISIE  MOPR CHEŁM -


p.o. Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie
Waldemar Kozioł

    - AKTUALNOŚCI -
/2016.10.14/   UWAGA WAŻNE!!!

Do rodzin na terenie miasta Chełma zgłaszają się osoby-oszuści podający się za pracowników socjalnych. W związku z powyższym w przypadku jakichkolwiek wątpliwości bardzo proszę o sprawdzanie prawdziwości danych na podstawie legitymacji służbowej, której wzór przedstawiono poniżej. Jednocześnie informuję, że nazwiska wszystkich pracowników socjalnych znajdują się na stronie internetowej MOPR: www.mopr.chelm.pl w zakładce Dział Świadczeń Pomocy Środowiskowej - pracownicy socjalni - Rejonizacja oraz w zakładce Dział Usług Opiekuńczych - pracownicy socjalni - Rejonizacja. Ponadto informacje dotyczące pracowników którzy mają uprawnienia do odwiedzania środowisk można uzyskać pod nr telefonu : 82 5658259.
Wzór legitymacji

     

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2016.10.14/   Jesień malowana piosenką i wierszem

                 

                 

”Jak nie kochać jesieni, jej babiego lata - liści niesionych wiatrem, w rytm deszczu tańczących…
Jak nie kochać jesieni, jej barw purpurowych - szarych, żółtych, czerwonych, srebrnych, szczerozłotych...”

W czwartek - 13 października w Mieszkaniach Wieloprofilowych Chronionych w Chełmie odbyło się spotkanie w trakcie którego podsumowano działalność i wręczono nagrody mieszkańcom, którzy na codzień angażują się w życie placówki. Rozstrzygnięto również konkurs pod nazwą ”Jesień malowana piosenką i wierszem”.
Seniorzy z Domu Dziennego Pobytu w Chełmie, wystąpili z przedstawieniem bajki Juliana Tuwima pt. „Rzepka”. Z wdziękiem i wielkim zaangażowaniem wcielili się w role: babci, dziadka, wnuczka, mruczka, kici, gąski, boćka, żabki i kawki. Wszyscy bardzo się starali aby wyciągnąć rzepkę.
W spotkaniu uczestniczyli: Pani Jolanta Gierasimiuk - Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych UM Chełm, Pani Katarzyna Sokołowska - Dyrektor CIS w Chełmie, Pan Waldemar Kozioł - Dyrektor MOPR w Chełmie oraz Pani Leokadia Sadowska - Kierownik Działu Usług Opiekuńczych MOPR w Chełmie.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2016.10.12/   Wyjazd na uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku z Kowlu.

                 

     

W dniu 7 października 2016 r. delegacja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie w składzie Dyrektor Ośrodka Pan Waldemar Kozioł oraz Kierownik Działu Usług Opiekuńczych Pani Leokadia Sadowska wzięli udział w uroczystym rozpoczęciu roku akademickiego 2016/2017 na Uniwersytecie III Wieku w Kowlu. W uroczystości uczestniczyły naczelne władze Kowla, Dyrektor Ośrodka Pomocy w Kowlu Pani Sofija Sagal, Kierownik Terytorialnego Centrum Socjalnej Obsługi miasta Kowla Pani Svitlana Smitiukh, liczna grupa słuchaczy Uniwersytetu III Wieku w Kowlu oraz uczestnicy Uniwersytetu III Wieku z Włodawy. Inaugurację roku akademickiego rozpoczęła Dyrektor Terytorialnego Centrum Socjalnej Obsługi w Kowlu Pani Diana Vozna. Cała uroczystość miała podniosły charakter, były przekazywane życzenia z okazji rozpoczęcia roku akademickiego od władz miasta Kowla, Uniwersytuetu III Wieku z Włodawy.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie Pan Waldemar Kozioł w swoim wystąpieniu złożył słuchaczom, wykładowcom i organizatorom Uniwersytetu III Wieku w Kowlu najserdeczniejsze życzenia, sukcesów w zdobywaniu i utrwalaniu wiedzy uzyskanej na Uniwersytecie, osobistego rozwoju, zadowolenia z uczestnictwa w wykładach, a także prężnej działalności koncentrującej się na wykorzystaniu tak cennych wartości jak wiedza, doświadczenie i tradycja, aby ten rok był pomyślny a Uniwersytet stał się miejscem inspiracji i rozwoju.
Ponadto Dyrektor W. Kozioł wyraził przekonanie o podtrzymywaniu pozytywnych relacji oraz wymiany doświadczeń w zakresie edukacji osób starszych z miasta Kowla i Chełma.
W trakcie uroczystości występowały zespoły śpiewaczy z Uniwersytetu III Wieku z Kowla i Włodawy.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2016.10.11/   Wypowiedź Dyrektora MOPR dla czasopisma Kromka Chleba

PRZEPŁYW INFORMACJI – GWARANCJA SUKCESU

Szereg działań podejmowanych przez różnego rodzaju instytucje, w tym instytucje zajmujące się pomaganiem drugiemu człowiekowi zostaje niedostrzeżonych przez społeczeństwo tylko dlatego, że nie istnieje prawidłowy przepływ informacji. Zjawisko to występuje we wszystkich sferach aktywności, w tym również w działalności mającej na celu wsparcie żywnościowe. Mając na względzie podopiecznych szeroko rozumianej sfery pomocy społecznej, działania promocyjne, informacyjne, a zarazem promujące pomoc żywnościową powinny być prowadzone przez bezpośrednich realizatorów tej pomocy. Mając doświadczenia z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Bank Żywności w Lublinie, jestem przekonany, że jako bezpośredni wykonawca Programu doskonale propagowałby przedsięwzięcia z zakresu pomocy żywnościowej. Inicjatywy związane z dystrybucją żywności, promocja sposobów wykorzystania produktów w kuchniach gospodarstw domowych, zasady zdrowego i ekonomicznego żywienia byłyby skutecznie realizowane przez Bank Żywności. Organizacja ta nie tylko w sposób efektywny dostarcza żywność osobom najbardziej potrzebującym, ale jest też w stanie promować odpowiednie sposoby jej wykorzystania. Nie tylko warsztaty kulinarne są tego przykładem ale także gazeta „Kromka Chleba” i inne wydawnictwa, akcje społecznościowe, „kulinarne inspiracje” POPŻ (aktualności www.pomoc 2020.org), promocja programu w mediach lokalnych. BŻ to dobry jeśli nie najlepszy ambasador programu pomocy żywnościowej na lata 2014-2020. Uważam, że środki finansowe na promocję i reklamę PO PŻ powinny zostać przekazane przede wszystkim takim praktykom jak Bank Żywności w Lublinie, który potrafi dotrzeć z informacją do beneficjentów, ma dobry pomysł jak aktywizować lokalne władze, stowarzyszenia i wolontariuszy oraz w jaki sposób zachęcić do zmiany przyzwyczajeń żywieniowych i skutecznie zapobiec marnowaniu żywności.

Waldemar Kozioł
dyrektor MOPR w Chełmie


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2016.10.04/   Międzynarodowy Dzień Niewidomych - ”Dzień Białej Laski”

W dniu 4 października 2016r. odbyło się uroczyste spotkanie zorganizowane przez Polski Związek Niewidomych Koło w Chełmie z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Niewidomych ”Dzień Białej Laski”.
Spotkaniu przewodniczyła prezes Koła w Chełmie Pani Beata Chraścina. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie Pan Waldemar Kozioł złożył życzenia dalszych sukcesów w działalności Koła oraz przedstawił możliwości skorzystania z dofinansowań ze środków PFRON będących w dyspozycji tutejszego Ośrodka. W swoim wystąpieniu przypomniał historię powstania święta pod nazwą: ”Dzień Białej Laski” obchodzonego 15 października na całym świecie Nie każdy wie dlaczego to właśnie biała laska stała się symbolem niewidomych.
Historia białej laski jako symbolu osób niewidomych zaczyna się dopiero w roku 1921, kiedy to młody fotograf mieszkający w Wielkiej Brytanii uległ nieszczęśliwemu wypadkowi i stracił wzrok. Był tym faktem bardzo załamany, ale pewnego razu na swojej drodze spotkał ociemniałego weterana, który przywrócił mu wiarę w siebie i pomógł rozpocząć nowe życie. Jedna z rad, jaką otrzymał od żołnierza była następująca: ”Staraj się kultywować samodzielność. Wychodź sam z domu jak najczęściej ”. Jeśli będziesz chodził razem z innymi będziesz tracił nerwy.” Posłuchał on swojego ociemniałego kolegi i zaczął samodzielnie wychodzić z domu ze swoją zwykłą laską. Po pewnym czasie stwierdził jednak, że nie zapewnia ona dostatecznego bezpieczeństwa gdyż jego laska nie zawsze jest dostrzegana przez innych. Wpadł na pomysł pomalowania jej na biały kolor, aby była lepiej widoczna i zwracała uwagę innych osób. Pomysł okazał się bardzo skuteczny i w związku z tym zalecał swoim niewidomym kolegom, aby uczynili to samo.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2016.09.28/   XIX Przegląd Piosenki Ludowej w Kaniem

                 

22.09.2016 w DPS w Kaniem odbył się XIX Przegląd Piosenki Ludowej. Udział wzięli podopieczni domów pomocy z powiatu chełmskiego i powiatów sąsiadujących. Impreza odbyła się w pięknej scenerii pałacu Woronieckich. Na scenie zaprezentowała się grupa wokalna „Babie lato” z Domu Dziennego Pobytu przy MOPR w Chełmie prowadzona przez terapeutę Pana Andrzeja Wróbla.
Po prezentacji przygotowanych piosenek nastąpiło wręczenie nagród. Wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek i zabawę taneczną. Spotkanie zakończyło się w miłej atmosferze, wszyscy w dobrych humorach wrócili do domów.
Organizatorom dziękujemy za zaproszenie.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2016.09.26/   Dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

                 

Miasto Chełm jako jedno z miast tzw. „ściany wschodniej” boryka się z wieloma problemami m. in. niskimi dochodami i wysoką stopą bezrobocia, które niejednokrotnie dotyka obojga małżonków co oznacza że rodzina pozostaje bez stałego źródła dochodu. Dbanie o zaspokajanie podstawowych potrzeb bytowych w tym dożywianie, jest dla pracowników MOPR priorytetowym zadaniem. Dlatego pomoc żywnościowa otrzymywana w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa jest znaczącym wsparciem dla najuboższych rodzin naszego miasta.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie od dnia 26 września 2016r. rozpoczął dystrybucję żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016. Do tej formy pomocy pracownicy socjalni zakwalifikowali 500 osób, które w ramach Podprogramu 2016 łącznie otrzymają 24 295 kg różnorodnej żywności. Ponadto dla beneficjentów POPŻ 2014-2012 Podprogram 2016 będą przeprowadzone warsztaty kulinarne, warsztaty dietetyczne i warsztaty ekonomiczne. W każdym z warsztatów zostaną poruszone tematy niemarnowania żywności.
Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa nie byłaby możliwa gdyby nie zaangażowana postawa pracowników socjalnych. Troska o los drugiego człowieka często będącego w bardzo trudnej sytuacji życiowej, umiejętność właściwego zdiagnozowania potrzeb i zaproponowanie niezbędnej pomocy jest motywem przewodnim każdego dnia ich pracy.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Projekt:  Andrzej Meńczyk