Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
STRONA GŁÓWNA
CZAS PRACY OŚRODKA
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Sekcja Dodatków Mieszkaniowych
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Wolontariat
ZESPÓŁ do SPRAW PIECZY ZASTĘPCZEJ
   - Sekcja Poradnictwa i Pomocy Dziecku i Rodzinie
   - Asystent rodziny
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
DOM DZIENNEGO POBYTU
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
"RAZEM WŚRÓD LUDZI" 2014
PROJEKTY UNIJNE 2008-2013
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
- TEKSTOWA WERSJA STRONY -
- DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH -

monitoring pozycji

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - WITAMY  W  SERWISIE  MOPR CHEŁM -


Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie
dr Lucyna Kozaczuk

    - AKTUALNOŚCI -
/2014.12.08/   Spotkanie mikołajkowe w DDzP

                 

W czwartek - 4 grudnia w DDzP znowu było radośnie, gdyż uczestników Klubu Seniora odwiedził ”Mikołaj”. W podziękowaniu za czekoladki uczestnicy obdarowli gościa kilkoma świątecznymi wierszami, piosenkami i mnóstwem uśmiechu. Zrobiono też pamiątkowe zdjęcie.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2014.11.28/   Andrzejki w DDzP

                 

Andrzejki - stanowią świetną okazję do dobrej zabawy, spotkania w gronie znajomych i do wróżenia, które ma pomóc przewidzieć przyszłość. Dlatego też w czwartek - 27 listopada w DDzP dla uczestników Klubu Seniora takie spotkanie przygotował i poprowadził - instruktor terapii pan Andrzej Wróbel. Było zabawnie, śmiesznie i słodko.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2014.11.28/   Wybory Seniorki i Seniora roku 2014 z STCH

                 

                 

W środę - 26 listopada odbyło się rozstrzygnięcie plebiscytu zorganizowanego przez „Super Tydzień Chełmski” i Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „Razem na Kresach”.
Seniorką roku została - Pani Bożena Rabe, a seniorem roku - Pan Władysław Jatczak.
Dom Dziennego Pobytu przy MOPR w Chełmie reprezentowali: panie Leokadia Kościelecka i Halina Michałowska oraz panowie Bogdan Ciemiński i Tadeusz Czemerajda. Wszyscy biorący udział w plebiscycie otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. Dla wszystkich przybyłych na Bal Seniora, organizatorzy przygotowali super poczęstunek i super zabawę w trakcie której uczestnicy udowodnili, że nadal drzemie w nich młody duch.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2014.11.24/   21 listopad - Dzień Pracownika Socjalnego

                 

                 

Dzień Pracownika Socjalnego przypadający na 21 listopada - jest świętem wszystkich pracowników służb pomocy społecznej.
Na przygotowaną z tej okazji uroczystość przybyli: Senator RP prof. dr hab. Józef Zając, Zastępca Prezydenta Miasta Chełm Stanisław Mościcki, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych UM Chełm Jolanta Gierasimiuk, dyrektorzy jednostek - CIS, CHCPDiR, DMD, OIK, Przewodniczący Oddziału Okręgowego PZERil w Chełmie Kazimierz Mazurek.
Podczas uroczystości Pani Lucyna Kozaczuk - Dyrektor MOPR w Chełmie podziękowała swoim pracownikom za pracę, której przyświeca jeden cel - przywrócenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym poczucia godności i wiary we własne możliwości. 17 pracowników otrzymało nagrody finansowe przyznane przez Dyrektora Ośrodka na wniosek kierowników poszczególnych działów.
Uroczystość uatrakcyjnił pokaz karate zaprezentowany przez podopiecznych, a jednocześnie zawodników z KLUBU KARATE KYOKUSHIN ”KANKU” doskonalących swoje umiejętności pod okiem instruktora sportu karate - 2 Dan, którym jest Waldemar Kozioł na co dzień p.o. Zastępcy Dyrektora Ośrodka.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2014.11.20/   Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę - informacja

                 

W Miejski Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie w dniu 23 listopada 2014 roku od godziny 10:00 do godziny 14:00 organizowana jest zbiórka darów w ramach Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”.
Na terenie naszego miasta kwestować będą wolontariusze w następujących punktach:
23.11.2014 rok
1. Hipermarket „Carrefour” ul. Lwowska 81;
2. Kaufland Al. 3-go Maja 20
3. Sklepy „Biedronka” - ul. Lwowska 79, ul. Siedlecka 4, ul. Kolejowa 87,
ul. Wojsławicka 6, ul. Rejowiecka 120, ul. Lubelska 173, ul. Armii Krajowej 13, ul. I AWP 7
4. Sklepy „Stokrotka” - ul. Wolności 3, ul. Zachodnia 19, ul. Partyzantów 1A .

Magazyn Akcji zorganizowany będzie na terenie MOPR w Chełmie.

W trakcie trwania Akcji Ulicznej dnia 23 listopada 2014r. wolontariusze z MOPR będą pełnili dyżur od 10.00 do 15.00 na terenie tutejszego Ośrodka koordynując pracę wolontariuszy w punktach zbiórek, transportując dary do magazynu. W transporcie darów pomagać będą wolontariusze ze Straży Miejskiej w Chełmie.

W zbiórce Publicznej będą brali udział wolontariusze ze szkół:

1. II Liceum Ogólnokształcące ul. Szpitalna 14,
2. Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Jagiellońska 29,
3. Zespół Szkół Ekonomicznych i III LO ul. Sienkiewicza 22.

Dnia 23 listopada 2014 roku kwestować będzie łącznie 85 wolontariuszy ze szkół (uczniowie i nauczyciele) oraz 30 wolontariuszy z MOPR i Straży Miejskiej (łącznie).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2014.10.17/   ”Na jesienną nutkę”

                 

                 

We wtorek -14 października w Mieszkaniach Wieloprofilowych Chronionych w Chełmie odbyło się spotkanie „Na jesienną nutkę” w trakcie którego podsumowano działalność i wręczono nagrody mieszkańcom, którzy angażują się w życie codzienne placówki, tj.: za pomoc współmieszkańcom, drobne prace na rzecz placówki, udział w spotkaniach w środowisku lokalnym, w zajęciach terapeutycznych oraz za uprawianie przydomowego ogródka. W ogłoszonym wcześniej konkursie pt.: ”Barwy jesieni - bukiet jesienny” udział wzięło 9 osób. Wszystkim przyznano nagrody za pomysły i ciekawe wykonanie.
W spotkaniu jako goście uczestniczyli Pani Lucyna Kozaczuk - Dyrektor MOPR w Chełmie, Leokadia Sadowska - Kierownik Działu Usług Opiekuńczych MOPR w Chełmie oraz delegacja z Domu Dziennego Pobytu w Chełmie. Były śpiewy, tańce i poczęstunek.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2014.09.17/   Biesiada Integracyjna „Na jesienną nutę”

                 

                 

We wtorek - 16 września Dom Dziennego Pobytu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie był organizatorem Biesiady Integracyjnej „Na jesienną nutę”. W biesiadzie uczestniczyli: Pan Józef Górny - Zastępca Prezydenta Miasta Chełm, Pan Kazimierz Mazurek - Przewodniczący Oddziału Okręgowego PZERil w Chełmie i radny sejmiku województwa lubelskiego, Pani Jolanta Gierasimiuk - Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych UM Chełm, Pani Lucyna Kozaczuk - Dyrektor MOPR w Chełmie, Pani Barbara Wójcik - Pełnomocnik Dyrektora do Spraw Osób Niepełnosprawnych w MOPR w Chełmie, Pani Urszula Gralewicz - Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru w MOPR w Chełmie, Pani Leokadia Sadowska - Kierownik Działu Usług Opiekuńczych w MOPR w Chełmie, Pani Dorota Betka Bartosiewicz - Kierownik Mieszkań Wieloprofilowych Chronionych przy MOPR w Chełmie, Katarzyna Sokołowska - Dyrektor CIS w Chełmie, Zofia Stankiewicz - Dyrektor ŚDS w Chełmie, delegacje z Klubów Seniora „Biała Brzoza”, „Mimoza” i „Słoneczna Jesień”, ponadto: uczestnicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, uczestnicy Domu Pomocy Społecznej w Nowinach, uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmie, mieszkańcy MCH przy MOPR w Chełmie i uczestnicy DDzP przy MOPR w Chełmie.
W trakcie biesiady Pani Dyrektor Lucyna Kozaczuk podziękowała uczestnikom za aktywny udział w zajęciach. Pamiątkowe dyplomy otrzymały Panie: Maria Dżaman, Zofia Garbuś, Wanda Fałkowska, Halina Korzeniowska, Wanda Korzeniowska, Halina Michałowska, Teodozja Szkoda, Renata Szymańska, Joanna Żak oraz Panowie: Bogusław Ciemiński, Tadeusz Czemerajda, Henryk Dąbrowski, Kazimierz Grochola, Ryszard Trochimczuk. Oprócz grupy wokalnej „Babie lato” zaprezentowali się uczestnicy DDPS w Krasnymstawie, uczestnicy DPS w Nowinach, uczestnicy ŚDS w Chełmie, Pani Katarzyna Majdan - terapeutka z MCH w Chełmie. Wydobywające się dźwięki sprawiły, że do biesiadników pomimo kiepskich prognoz po raz kolejny uśmiechnęło się słońce. Była grochówka, kiełbaska z grilla, pajda chleba ze smalcem i ogórkiem małosolnym oraz wiele słodkości. W spotkaniu udział wzięło około 100 osób.
Za pomoc przy organizacji biesiady MOPR w Chełmie serdeczne podziękowania kieruje w stronę Browaru Jagiełło, Restauracji Kozak i Pani Anety Wróbel.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Projekt:  Andrzej Meńczyk