Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
-->
STRONA GŁÓWNA
Klauzula RODO
CZAS PRACY OŚRODKA
WYDZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
ZESPÓŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ
ZESPÓŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
ZESPÓŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
   - Świadczenie "Dobry start"(300+)
ZESPÓŁ DODATKÓW MIESZKANIOWYCH I ENERGETYCZNYCH
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
WYDZIAŁ INTEGRACJI I USŁUG SPOŁECZNYCH
ZESPÓŁ PIECZY ZASTĘPCZEJ
   - PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY do spraw rodzinnej pieczy zastępczej
ZESPÓŁ POGŁĘBIONEJ PRACY SOCJALNEJ
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
OŚRODKI WSPARCIA
DZIENNY DOM SENIOR +
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

"CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ"-
PROJEKT
   - Informacje o projekcie
NOWY MODEL POMOCY -
SKUTECZNA PRACA SOCJALNA
BLIŻEJ RODZINY
REKRUTACJA
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Plany postępowań o udzielenie          zamówień
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
Pomoc Żywnościowa
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
FACEBOOK FACEBOOK
KARTA SENIORA
- TEKSTOWA WERSJA STRONY -
- DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH -

monitoring pozycji

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - WITAMY  W  SERWISIE  MOPR CHEŁM -

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Chełmie

mgr Katarzyna Sokołowska
Zastępca Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Chełmie

mgr Dorota Betka-Bartosiewicz

    - PODZIEL SIĘ MIŁOŚCIĄ, OTWÓRZ SWOJE SERCE, ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ -
                          
    - AKTUALNOŚCI -/2019.11.14/   Chełm przygotowuje się do akcji

Zapraszamy wolontariuszy.

Sztab Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2019.11.08/   Dzień Seniora

                 

                 

„Starość, proszę mi wierzyć, jest dobrą i przyjemną rzeczą. To prawda, że schodzi się ze sceny delikatnie przygarbionym, ale dostaje za to wygodne miejsce na przedzie jako widz.” Konfucjusz

Blisko 70 osób uczestniczyło w tegorocznych Obchodach Dnia Seniora organizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie.

W tym roku 6 listopada 2019 r. Szkoła Policealna Medycznego Studium Zawodowego im. Władysławy Szoc gościła seniorów na spotkaniu integracyjnym z okazji Dnia Seniora. Przybyłych gości przywitała Pani Dorota Betka – Bartosiewicz - Dyrektor MOPR w Chełmie.

W tak radosnym dniu swoją obecnością zaszczycili nas Pani Monika Zaborek-Turewicz – Dyrektor Departament Spraw Obywatelskich, Pan Artur Juszczak - Prezes Spółki Chełmskiego Parku Wodnego i Targowisk Miejskich, Pani Marzena Szkałuba - Pełnomocnik Dyrektora MOPR ds. Osób Niepełnosprawnych, Pani Stanisława Jakubczyk - Przewodnicząca Chełmskiej Rady Seniorów, delegacje z Klubów Seniora i Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chełmie oraz wiele innych zaprzyjaźnionych z tym środowiskiem.

Po słodkim poczęstunku wszyscy seniorzy przenieśli się na parkiet taneczny. W pląsy na parkiecie włączyli się wszyscy goście. Głównym punktem spotkania był przygotowany specjalnie na tą okazję program muzyczny zespołu wokalnego „Babie lato”. Serdeczne dziękujemy wszystkim gościom za przybycie i dołączenie się do wspólnej zabawy.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2019.11.05/   INFORMACJA

Świadczenie wychowawcze (500+) będzie wypłacane niezwłocznie po przekazaniu środków finansowych od wojewody i po zatwierdzeniu procedur administracyjnych, nie później niż do ostatniego dnia, każdego miesiąca.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2019.10.28/   Wycieczka do Jura Parku w Bałtowie

                 

19 października br. uczestnicy zajęć w Świetlicy Środowiskowej udali się na wycieczkę do Jura Parku w Bałtowie, gdzie ”na własne oczy” spotkali się z dinozaurami. Podczas wyprawy młodzieży, i tej większej i tej mniejszej, dopisywał bardzo dobry humor. W planie wycieczki było przewidziane wiele atrakcji: zwiedzanie Parku Miniatur, Jura Park, Mini Zoo, Kino 5d, a dzięki wyśmienitej pogodzie w sobotnie popołudnie, udało się zrealizować wszystkie założenia wycieczki.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2019.10.21/   Koncert z okazji 41 rocznicy wyboru Papieża Polaka

                 

                 

W środę -16 października w Dziennym Domu Senior + w Chełmie odbył się koncert z okazji 41 rocznicy wyboru Papieża Polaka. Podczas spotkania uczestnicy wysłuchali montażu słowno – muzycznego w wykonaniu zespołu „Babie Lato” oraz zjedli kremówki wykonane w ramach zajęć kulinarnych uczestników.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2019.10.18/   Komunikat

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie informuje, że podany na stronie internetowej harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych jest jedynie terminem przewidywanym. Świadczenia będą wypłacane niezwłocznie po przekazaniu środków finansowych przez Wojewodę nie później niż do ostatniego dnia każdego miesiąca.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2019.10.17/   Konferencja pt. „Kierunek dziecko”

                 

                 

W dniu 11 października 2019 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej odbyła się konferencja pt. „Kierunek dziecko” zorganizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie. Spotkanie miało na celu zainteresowanie mieszkańców naszego miasta tematyką pieczy zastępczej oraz propagowanie dobrych praktyk w tym zakresie. Nadal bowiem są dzieci, przed którymi warto „otworzyć serce”, dać im miłość i ciepły dom.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Pani Katarzyna Sokołowska poprowadziła panel dyskusyjny, w którym wzięły udział rodziny zastępcze z terenu miasta i powiatu chełmskiego. Była to okazja do podzielenia się swoimi doświadczeniami, przybliżenia uczestnikom konferencji roli i funkcji rodzin zastępczych, jak również opowiedzenia o trudnościach dnia codziennego.
Żadna z uczestniczących rodzin nigdy nie żałowała swojej decyzji a wręcz przeciwnie daje im to satysfakcję i radość dnia codziennego.
W przerwie kawowej można było bezpośrednio porozmawiać z rodzinami, przedstawicielami zaproszonych instytucji oraz skorzystać z poczęstunku przygotowanego przez Centrum Integracji Społecznej w Chełmie.
Podsumowaniem konferencji był występ chóru dzieci z Ukrainy i Białorusi przebywających w rodzinach zastępczych.
Wszystkim rodzinom, które zechciały podzielić się doświadczeniami oraz zaproszonym gościom serdecznie dziękujemy. Zachęcamy do propagowania idei rodzicielstwa zastępczego oraz budowania dobrego wizerunku tych rodzin.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Projekt:  Andrzej Meńczyk