Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
STRONA GŁÓWNA
CZAS PRACY OŚRODKA
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Sekcja Dodatków Mieszkaniowych
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
   - Pracownicy socjalni - Rejonizacja
   - Wolontariat
ZESPÓŁ do SPRAW PIECZY ZASTĘPCZEJ
   - Sekcja Poradnictwa i Pomocy Dziecku i Rodzinie
   - Asystent rodziny
ZESPÓŁ do OBSŁUGI PFRON
POWIATOWY ZESPÓŁ do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
MIESZKANIA WIELOPROFILOWE CHRONIONE
DOM DZIENNEGO POBYTU
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
"RAZEM WŚRÓD LUDZI"-
PODSUMOWANIE
PROJEKTY UNIJNE 2008-2015
"BY POMÓC RODZINIE"
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   - Aktualne postępowania
   - Zamówienia do 30 000 EURO
   - Niezakończone postępowania
   - Archiwum
BIULETYN  INF. PUBLICZNEJ
WZORY WNIOSKÓW
LINKI WWW
KONTAKT Z NAMI
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
- TEKSTOWA WERSJA STRONY -
- DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH -

monitoring pozycji

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
    - WITAMY  W  SERWISIE  MOPR CHEŁM -


Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie
dr Lucyna Kozaczuk

    - AKTUALNOŚCI -
/2015.06.22/   Termin zakończenia przyjmowania w 2015 roku wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd"

KOMUNIKAT

Termin zakończenia przyjmowania w 2015 roku wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd"

Termin zakończenia naboru w 2015 roku wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" upływa:

 • w Module I - w dniu 31 sierpnia 2015 r. - dofinansowanie ze środków PFRON może dotyczyć:
  • kosztów uzyskania prawa jazdy kat. B (Obszar A2),
  • szkolenia w zakresie obsługi sprzętu elektronicznego nabytego w ramach Obszaru B1 programu (Obszar B2),
  • utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (Obszar C2),
  • protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Obszar C3),
  • utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Obszar C4),
  • utrzymania aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu albo pod inną tego typu opieką - Obszar D).
 • w Module II - w dniu 10 października 2015 r. z tym, że:
  • wniosek dotyczący refundacji kosztów czesnego za rok akademicki 2014/2015 należy złożyć w okresie trwania tego roku akademickiego (do 30 września); wniosek złożony po zakończeniu roku akademickiego nie będzie mógł być rozpatrzony pozytywnie
   (podstawa: rozdział VII ust. 3 pkt 2 programu: Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć kosztów
   opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia).
  • termin złożenia wniosku dotyczącego dofinansowania roku akademickiego 2015/2016 upływa w dniu 10 października. Nabór wniosków w module II został
   wydłużony do dnia 10 października zgodnie z postulatami środowisk akademickich.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora programu (samorządu powiatowego), a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.

Realizator programu ma prawo podjęcia decyzji o przywróceniu wnioskodawcy terminu przyjęcia wniosku, ale nie dotyczy to wniosku o refundację kosztów czesnego za rok akademicki 2014/2015, który musi być złożony w okresie trwania tego roku (do dnia 30 września 2015 r.).

Ubiegając się o przywrócenie terminu, wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2015.06.11/   Komunikat: zmiana siedziby PZOON

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie
informuje,
iż od dnia 29 czerwca 2015r.
swoją siedzibę zmienia
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Chełmie


Nowa siedziba Zespołu:
Plac Niepodległości 1, III piętro,
pokoje od nr 306 do nr 311


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2015.04.16/   W hołdzie papieżowi

                 

2 kwietnia 2005 roku, w wieku 84 lat odszedł od nas ukochany papież - Jan Pawła II. Z okazji 10-tej rocznicy jego śmierci, w czwartek - 16 kwietnia w DDzP w Chełmie odbyła się pełna refleksji i wzruszeń uroczystość w trakcie której opowiadano o życiu i dokonaniach naszego Rodaka.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2015.04.10/   Świątecznie w MCH

                 

                 

Okres Świąt Zmartwychwstania Pańskiego w Mieszkaniach Wieloprofilowych Chronionych w Chełmie to nie tylko czas radości i świętowania, ale również refleksji nad życiem doczesnym. Mieszkańcy bardzo chętnie wykonywali stroiki świąteczne i ozdabiali pomieszczenia świątecznymi i wiosennymi motywami. W wielkim tygodniu spowiedź i mszę świętą dla mieszkańców poprowadził ks K. Krakowiak z Parafii św. Ducha. Splot słowno - muzyczny przygotowany przez personel zawierał ważny dla wszystkich przekaz i był też kolejną dobrą okazją do integracji i budowania harmonii. Wyświetlane były również filmy o tematyce religijnej.
Do uroczystego śniadania wielkanocnego w niedzielę - 5 kwietnia zasiedli mieszkańcy, pracownicy i pani Lucyna Kozaczuk - Dyrektor MOPR w Chełmie. Niespodzianką dla wszystkich był tort wielkanocny.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2015.04.09/   Spotkanie wielkanocne w DDzP

                 

W czwartek - 9 kwietnia w DDzP w Chełmie jego uczestnicy spotkali się przy świątecznie nakrytym stole. Święta wielkanocne są świętami radości, bo przynoszą nadzieję. I trzeba żyć tą nadzieją, bo czeka nas wszystkich na pewno jeszcze wiele miłych dni.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2015.03.30/   UWAGA STUDENCI - moduł II

Zarząd PFRON wprowadził korzystne zmiany treści i nowy tekst jednolity dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku. Zmiany dokumentu dotyczą modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym). Z aktualną treścią dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku można zapoznać się pod adresem: TEXT JEDNOLITY
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/2015.02.25/   Spotkanie z Andrzejem Kuczurą

                 

Pierwszą premierę Teatru Ziemi Chełmskiej datuje się na 1906 rok. Przez ten czas aktorzy amatorzy wystawiają ponad 220 sztuk, grają 1000 przedstawień. W działalność miejskiego teatru zaangażowanych przez te lata było ok. 400 osób. Pozostały fotografie, kilka filmów, wspomnienia ...
Mam nadzieję, że ostatnia strona historii chełmskiego teatru nie została jeszcze napisana i że nie raz zaprosimy państwa do Chełmskiego Domu Kultury na premiery, które są w trakcie przygotowań i na te, które powstaną, a o których nam się nawet nie śniło oznajmił znany chełmski aktor Andrzej Kuczura podczas spotkania w czwartek - 19 lutego w Domu Dziennego Pobytu w Chełmie.
W zespole od lat nieprzerwanie grają: Agnieszka Szkoda, Andrzej Kuczura, Zbigniew Moskal i Mirosław Majewski. Obecnie opiekę reżyserską sprawują Barbara Szarwiłło i Sławoj Czarnota, którzy również są aktorami. W repertuarze reaktywowanego teatru znajdują się takie sztuki jak „Mayday”, „Polowanie na łosia” czy „Kolacja dla głupca”.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Projekt:  Andrzej Meńczyk